31 augustus 2007

Kunsten ’92 vraagt om uitstel besluitvorming ‘Kunst van Leven’

Minister Plasterk dwingt bewondering af voor de wijze waarop hij zijn beleid heeft gepresenteerd in de nota ‘Kunst van Leven’ en de manier waarop hij het cultuurprofijtbeginsel heeft weten om te buigen tot een maatregel die, als het allemaal goed is, de sector meer op moet leveren dan hij kost. Toch is voor de Tweede Kamer niet goed mogelijk om een oordeel te vellen over deze nota. Zowel in de uitwerking van plannen als op het gebied van de financiën bestaan nog veel onzekerheden, met onvoorziene gevolgen voor de doelen die hij zich stelt. Daarom vraagt Kunsten ’92 in een brief aan de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Tweede Kamer om uitstel van de definitieve besluitvorming over de nota ‘Kunst van Leven’. Het overleg met de Minister hierover vindt op 6 september 2007 plaats.
Brief aan Tweede Kamercommissie voor OCW – uitstel besluitvorming Kunst van Leven