1 oktober 2008

Magazine #39 – Kunst doet er toe

In deze Nieuwsbrief aandacht voor het nieuwe subsidieplan 2009-2012, de motie Hamer c.s., de besteding (en bezuiniging) van de zogenaamde enveloppegelden voor cultuur en een opsomming van de knelpunten die nog niet opgelost zijn.

Naast al deze cijfers en verplichte kost zijn door de Nieuwsbrief heen reacties opgenomen die enig inzicht geven in de concrete gevolgen voor de instellingen van de diverse subsidiebeoordelingen en -besluiten.

En verder:
Een korte en bondige toelichting op de nota Internationaal Cultuurbeleid Grenzeloze Kunst.
Rob Docter (Berlage Instituut) over Een Cultuur van Ontwerpen.
Filmsector ontevreden over documentaire- en animatiebrief van minister Plasterk.

K92 Magazine 39 – Kunst doet er toe – oktober 2008