24 april 2020

Brief aan minister Koolmees ‘Tussen wal en schip’

Brief taskforce aan minister SZW Tussen wal en schip

De taskforce culturele en creatieve sector heeft op vrijdag 24 april een brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestuurd, en een kopie aan de ministers van EZK en OCW, en de staatssecretaris van Financiën, met het credo ‘Geen werkenden tussen wal en schip’. Ook wordt gepleit voor verruiming en verlenging van de NOW-regeling. In de brief wordt gewezen op de acute nood van verschillende groepen werkenden in de culturele en creatieve sector (waarin arbeidsrelaties bovengemiddeld vaak atypisch en kwetsbaar zijn), die nu geen aanspraak kunnen maken op de verschillende regelingen.