24 april 2020

Q & A || Quarantaine & Arts

Q&A || Quarantaine & Arts: multidisciplinair makersuurtje met Kunsten ‘92

Kunsten ’92 organiseert, met algemeen bestuurslid Zippora Elders als moderator, Quarantaine & Arts: multidisciplinair makersuurtje met Kunsten ‘92, de terugkerende uitwisseling van perspectieven en updates tijdens de Coronacrisis.

Input van kunstenaars, producenten en andere opdrachtnemers is van cruciaal belang voor de zorgvuldige en geïnformeerde lobby die Kunsten ’92 met haar taskforce nu voert. Wij willen makers uit iedere discipline uit de culturele sector vragen om eigen ervaringen uit de huidige periode van crisis te delen. Zo kan een beter beeld worden gevormd van de wijze waarop generieke maatregelingen wel, of niet, toepasbaar zijn op de culturele sector. Hiermee kan Kunsten ’92 de lobby in de toekomst beter voeren en zich op maatwerk voor de culturele sector richten. We willen met de input van uiteenlopende kunstenaars creatieve ideeën in de voorstellen voor steun en herstel integreren. De Coronacrisis vraagt immers om nieuwe benaderingen en het vormgeven van een alternatieve toekomst.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn de communicatie met opdrachtgevers, de solidariteit van de sector, omgang met commerciële en gesubsidieerde opdrachten en de toekomst van de zzp’er in Nederland.

De Quarantaine & Arts gesprekken vinden plaats op woensdag van 16:30-17:30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar adinda@kunsten92.nl.

FOTO: Van linksboven naar rechtsonder: Hilde Spille, Adinda van Wely, Pien van Gemert, Tamara van der Laarse, Coen Witteveen, Julian Maiwald, Anne van de Wetering, Elsemarijn Bruijs en Zippora Elders.