1 december 2015

Moties en Amendementen Tweede Kamerdebat 30 nov 2015

Klik op de blauwe teksten voor de link naar de motie. Vervolgens kunt u de betreffende motie downloaden

MOTIES:

Motie van het lid Grashoff over ophogen van het cultuurbudget met 13,5 miljoen euro vanaf 2017

Motie van het lid Pechtold c.s. over garanderen dat culturele instellingen hun eigen programmering kunnen blijven aanbieden

Motie van het lid Van Raak over versterking van de financiële positie van instellingen en festivals

Motie van het lid Van Raak c.s. over een fonds voor de wetenschappelijke uitwerking en presentatie van archeologische ontdekkingen

Motie van het lid Pechtold over een bredere invulling van het begrip “maatschappelijke meerwaarde”

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over een “niet-verzekermodel” voor het lenen en uitlenen van kunstvoorwerpen

AMENDEMENTEN:

Amendement van de leden Van Veen en Monasch 34300 B op stuk nummer 11, dat regelt dat de decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds wordt verlaagd met € 13.500.000

Amendement van het lid Pechtold 34300 VIII nr. 104, dat een budget van € 250.000,- toekent aan de Stichting Open Monumentendag

Amendement van de leden Monasch en Van Veen 34300 VIII nr. 101, dat het budget met 500.000 euro verhoogt voor activiteiten van postacademische instellingen die aanspraak maken op middelen uit de BIS

Amendement van de leden Van Veen en Monasch 34300 VIII op stuk nummer 95, dat regelt dat een borgstellingsfonds wordt ingesteld ten behoeve van festivals die niet via de BIS ondersteund worden

Amendement van de leden Monasch en Van Veen 34300 VIII nr. 103, dat een budget van 1 miljoen euro realiseert voor de organisatie van culturele uitingen en activiteiten die in de knel komen voor het toegenomen dreigingsniveau

Amendement van de leden Monasch en Van Veen 34300 VIII op stuk nummer 100, dat regelt dat € 500.000 wordt vrijgemaakt voor de instellingen die in de BIS aanspraak maken op de gelden voor de functie overig opera-aanbod

Amendement van de leden Van Veen en Monasch 34300 VIII nr. 96, dat regelt dat het budget voor Fonds Podiumkunsten met 1 miljoen euro wordt verhoogd om nieuwe initiatieven een kans te geven

Amendement van de leden Monasch en Van Veen 34300 VIII op stuk nummer 102, dat regelt dat € 500.000 beschikbaar wordt gesteld voor het internationaal optreden van topgezelschappen in de symfonische orkesten en toneel, die op grond van artikel 3.11.2 en artikel 3.17.2 zijn aangewezen op de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016

Amendement van de leden Monasch en Van Veen 34300 VIII nr. 99, dat het budget voor het Fonds Podiumkunsten met 2 miljoen euro verhoogd voor de ondersteuning van festivals

Amendement van de leden Van Veen en Monasch 34300 VIII op stuk nummer 98, dat regelt dat € 6,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van beeldende kunst

Amendement van de leden Van Veen en Monasch 34300 VIII op stuk nummer 97, dat regelt dat naast de indemniteitsregeling een premiefonds wordt opgericht