1 december 2015

Reactie G9 op amendement VVD en PvdA

De G9 gemeenten hebben op 1 december aan de ministers van OCW en Binnenlandse Zaken een schriftelijke reactie gestuurd op het voorstel van PvdA en VVD, ingediend tijdens het Cultuurbegrotingsdebat in de Tweede Kamer op 30 november, om € 13,5 miljoen uit het Gemeentefonds (begroting Binnenlandse Zaken) over te hevelen naar de cultuurbegroting en te herverdelen. Het gaat hier om de decentralisatie-uitkering voor beeldende kunst, die nu naar 36 gemeenten gaat. Dit bedrag wordt volgens de VNG door deze gemeenten ruimschoots gematched, ook nu die verplichting is komen te vervallen. Lees hieronder de brief van de G9:

Reactie G9 amendement Monasch-Van Veen