16 juni 2021

Navigeren met de Fair Practice Code

Hoe navigeer je met de Fair Practice Code? Hoe doen anderen dat? Hoe werk je met de vijf kernwaarden, waar de code op is gestoeld?

Deze maand hebben we het boekje ‘Navigeren met de Fair Practice Code’ uitgebracht, lees hem hier online, of bestel hem door een mail te sturen naar fairpracticecode@kunsten92.nl.

Vervolg

Kunsten ’92, hoeder van de code, heeft onlangs ondersteuning gekregen van het ministerie van OCW om in samenwerking met Platform ACCT uitvoering te geven aan het vervolg: het projectplan ‘Verdieping, implementatie en promotie van de Fair Practice Code mei 2021-mei 2023’.

In de komende jaren staat voor ons centraal: de gebruikers van de code handelingsperspectief bieden; kennis over de code en de toepassing ervan delen; voorlichting geven; grip krijgen op de dilemma’s en kansen; subsidiënten, overheden, organisaties en werkenden verbinden en draagvlak behouden.

Er is een roep om een concretiseringsslag! We gaan de Online Quickscan verder uitwerken tot een uitgebreide tool, die je helpt om je eigen fair practice beleid vorm te geven en uit te voeren. Dit doen we samen met digiPACCT van Platform ACCT.

Ook sluiten wij ons aan bij andere werkgroepen en brancheverenigingen, die onder meer richtlijnen ontwikkelen op het gebied van vertrouwen en veiligheid, inclusie en diversiteit, good governance, duurzame samenwerking en ontwikkeling en het behoud van onze planeet.

Doe mee

Om de code zo goed mogelijk te blijven uitwerken hebben we ook onze leden nodig! We hebben een doorlopende enquête. En daarnaast zetten we ons veldonderzoek voort met focusgesprekken en werksessies, waarvoor in het najaar de uitnodiging jullie kant op zal komen.

Volg ons

Volg ons op Facebook, volg de nieuwsbrieven van Kunsten ’92 en kijk af en toe op de website van de Fair Practice Code. Daar delen we best practices, de online Quickscan en de agenda van lezingen, bijeenkomsten en workshops.