14 september 2018

Netwerkborrel & Expertmeeting ‘Beladen Erfgoed’

Op donderdag 20 september bent u van harte uitgenodigd voor een netwerkborrel van 16.00 tot 18.30 uur ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem blikken we terug op de opbrengsten van het eerste half jaar en kijken we vooruit naar de komende maanden.

Voorafgaand aan de borrel op 20 september vindt een expertmeeting van 13.00 tot 15.45 uur plaats rondom het thema ‘Beladen Erfgoed’. Als erfgoedprofessional, beleidsmaker, onderwijsprofessional of student kunt u hieraan deelnemen. ‘Beladen Erfgoed’ is het thema van de maand september.

Expertmeeting: Erfgoed verbindt, maar kan ook verdelen. Onderwerpen uit onze gedeelde geschiedenis kunnen uiteenlopende emoties oproepen. Hoe voer je een gesprek over en ga je om met beladen erfgoed? De methode Emotienetwerken, ontwikkeld door Hester Dibbits (Reinwardt Academie/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Imagine IC biedt ruimte aan de verschillende perspectieven en emoties die kunnen spelen rondom erfgoed, om zo te komen tot wederzijds begrip. Daarnaast gaat de Nederlandse UNESCO Commissie op interactieve wijze in gesprek over een aanpak voor beladen erfgoed. De werksessies worden ingevuld met voorbeelden uit een aantal vensters van de Canon van Nederland. Deel uw perspectief en maak kennis met andere inzichten over beladen erfgoed.

Datum: donderdag 20 september 2018
Expertmeeting: van 13.00 tot 15.45 uur
Borrel: van 16.00 tot 18.30 uur
Locatie: Het Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem.Klik voor route.
Aanmelden en Programma: Eind augustus ontvangt u meer informatie, incl. mogelijkheid tot aanmelding.
Heeft u vragen over de expertmeeting en de netwerkborrel mail dan s.v.p. naar info@europeeserfgoedjaar.nl.

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92  in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture. Voor meer informatie: www.europeeserfgoedjaar.nl.