11 september 2018

Tweede Kamerdebat over “Erfgoed Telt”

LEES HIER HET VERSLAG VAN HET TWEEDE KAMERDEBAT
LEES HIER DE UITSLAGEN VAN STEMMINGEN OVER DE MOTIES

 

Op dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over Erfgoed Telt.

De brief Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving  (klik), die het kabinet op 22 juni jl. aan Kamer zond, is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals reeds aangekondigd in de cultuurbrief “Cultuur in een open samenleving”  (klik). In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling.

Hieronder leest u een aantal relevante documenten, die in aanloop naar of naar aanleiding van de beleidsbrief Erfgoed Telt verschenen:

> De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 22 juni 2018 inzake Erfgoed Telt (Kamerstuk 32 820, nr. 248). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 17 augustus 2018. Lees hier de vragen van de Kamerleden en de antwoorden van de minister.

> De FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) stuurde reeds op 18 april 2018 een brief aan de minister met hun standpunt over het afschaffen van de fiscale aftrek. De FIM stelt dat onder bepaalde voorwaarden een verandering van de fiscale aftrek voor woonhuis-eigenaren aanvaardbaar zou kunnen zijn. Lees hier de brief van de FIM.

> Erfgoedvereniging Heemschut stuurde op 4 september jl. een reactie op Erfgoed Telt. Heemschut sluit zich vooralsnog aan bij het standpunt van de Federatie Instandhouding Monumenten over het afschaffen van de fiscale aftrek. Heemschut stelt dat met name de omzetting van fiscale aftrek naar het subsidiestelsel een zorgvuldige aanpak nodig heeft en dat de regeling eenvoudig moet blijven. In de brief gaat Heemschut bovendien in op herbestemming, duurzaamheid, industrieel, agrarisch en mobiel erfgoed, interieurs, de leefomgeving en het Werelderfgoed. Lees hier de brief van Erfgoedvereniging Heemschut.