19 maart 2014

Brief aan (nieuwe) raadsleden

Aan: de Fractievoorzitters in de Gemeenteraad  t.b.v. de collegeonderhandelingen

Amsterdam, 24 maart 2014

Geacht gemeenteraadslid,

Hartelijk gefeliciteerd met uw verkiezing tot volksvertegenwoordiger in uw gemeente.

Uiteraard wilt u uw gemeente perspectief bieden en de jeugd een toekomst geven. Dit terwijl er grote veranderingen op uw gemeente afkomen: meer taken en verantwoordelijkheden, minder geld om het voorzieningenpeil in uw gemeente overeind te houden. Kunst, cultuur en erfgoed spelen daarbij een belangrijke rol.

Tijdens ons Gemeentelijk Cultuurcongres in januari (m.m.v. de VNG) noteerden wij:

  • ‘De geschiedenis leert dat cultuur allesbehalve een overbodig onderdeel is van een gemeente. Het verbindt zich met nagenoeg alle beleidsterreinen waarmee een bestuurder te maken heeft.’ (Frits van Oostrom, hoogleraar, oud-president KNAW).
  • ‘Kunst & kids is een gouden combi, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen met creativiteit stimuleren.’ (Antoinette Laan, wethouder sport en cultuur Rotterdam).
  • ‘Waarom  werd er in de armste wijk van Leeuwarden het hardst geflyerd voor Culturele Hoofdstad 2018? Omdat kunst mensen het gereedschap voor nieuwe perspectieven aan kan reiken.’ (burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden).

Bekijk een korte compilatiefilm en andere verslagen van het congres op: www.kunsten92.nl.
Op de VNG-site vindt u nuttige informatie voor de collegeonderhandelingen: Wegwijzers Cultuur en Raadgevers Cultuur (www.vng.nl).

Kunsten ’92 doet een oproep aan alle raadsleden om kunst, cultuur en erfgoed vanuit een heldere visie op de toekomst van de gemeente te bekijken. Richt u niet alleen op de korte termijn effecten op de begroting. Een gemeente-agenda van overheid, cultuur en bedrijfsleven voor de langere termijn kan richting geven aan uw beleid en nieuwe mogelijkheden scheppen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, zorg, werkgelegenheid en economie. Met kunst en cultuur kunt u uw gemeente bovendien op de kaart zetten. Neem daarbij ook uw verantwoordelijkheid voor de jeugd en maak gebruik van bestaande faciliteiten zoals de Cultuurkaart en het Jeugdcultuurfonds!

Graag brengen wij hierbij de Erfgoedagenda ‘Goud in Handen’ en de Gemeentelijke Cultuuragenda van Kunsten ’92 onder uw aandacht. Doe uw voordeel met de praktische tips en voorbeelden in deze brochures. En laat u inspireren door bijgevoegde interviews met zes wethouders. U kunt gerust contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen heeft. Wij wensen u veel wijsheid bij de collegeonderhandelingen en in uw raadswerk.

Met hartelijke groet,

Jet de Ranitz, voorzitter Verenging voor kunst, cultuur en erfgoed Kunsten ’92