5 juli 2011

Nominaties BNG-Erfgoedprijs bekend

De jury van de BNG-Erfgoedprijs heeft een selectie gemaakt van 9 gemeenten die kans maken op de BNG-Erfgoedprijs 2011. De Prijs wordt verstrekt aan de gemeente die cultuurhistorie optimaal opneemt in gemeentelijk beleid. Er is bij gemeenten grote belangstelling voor de Prijs: 34 gemeenten hebben een inzending verzorgd.
Tijdens de feestelijke uitreiking in het najaar zal de winnaar bekend worden gemaakt. Deze winnende gemeente ontvangt € 25.000, beschikbaar gesteld door Cultuurfonds BNG.
De 9 genomineerde gemeenten zijn: Alkmaar, Apeldoorn, Borsele, Elburg, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Venlo, Westerveld en Winterswijk.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit, de kwantiteit en de diversiteit van de 34 inzendingen. De jury constateert dat steeds meer gemeenten erfgoed (monumenten, archeologie, musea, geschiedenis) inzetten als middel om de identiteit van de gemeente en haar inwoners te versterken. Dankzij het grote aantal inzendingen kon de jury 9 gemeenten selecteren die erfgoed intensief en breed inzetten voor hun toekomst.

De jury wordt gevormd door:
· Arno Brok, burgemeester van Dordrecht, voorzitter
· Paul Spies, directeur Amsterdam Museum
· Liesbeth van der Pol, Rijksbouwmeester (tot 1 juli 2011)
· Jan van de Voorde, plaatsvervangend directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed
· Karel Loeff, directeur Bond Heemschut
· Andries Ponsteen, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland, voorzitter vereniging van erfgoedhuizen

Datum, plaats en tijd van de feestelijke uitreiking dit najaar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Zie ook: www.bngerfgoedprijs.nl