13 mei 2013

Brief omroepdirecteuren aan Tweede Kamer

Op 10 april jl. zonden de voorzitter van het College van Omroepen (Lennart van der Meulen) en de voorzitter van het College van Bestuur van de Publieke Omroep (Henk Hagoort) een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij waarschuwen voor de desastreuze gevolgen die de voorgenomen additionele bezuiniging van 100 miljoen euro op de mediabegroting (naast de reeds opgelegde bezuiniging van 200 miljoen) zal hebben. Op 16 april jl. vond hierover een debat in de Tweede Kamer plaats.

Lees hier de brief omroepdirecteuren april 2013.