Taskforce culturele en creatieve sector

De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. De taskforce heeft als doel om door gezamenlijke analyses, informatie-uitwisseling, voorstellen en afstemming actuele crises het hoofd te bieden. Het brede samenwerkingsverband, dat werd opgericht direct bij de start van de coronacrisis in maart 2020, en fungeert nu voornamelijk als ‘brandweer’ in geval van urgente situaties.

De taskforce beschrijft in samenspraak met de diverse partijen, bestuurders, Kamerleden en overheden sectorspecifieke knelpunten en ontwikkelt voorstellen. Tijdens de coronacrisis betrof dat inventarisatie van de financiële schade op de kortere en de langere termijn en voorstellen voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Inmiddels pakt de taskforce ook andere acute kwesties op, zoals de energiecrisis in 2022/2023. Eenmaal per 3 weken (tot zomer 2020 eenmaal per week) vergadert de taskforce per zoom, onder voorzitterschap van Jan Zoet, oud-voorzitter van Kunsten ’92 (wordt op dit moment waargenomen door Jeroen Bartelse, covoorzitter van Kunsten ’92).

Aanleiding
Op donderdag 12 maart 2020 kondigde het kabinet aan  dat ‘alle evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, etc’. De maatregelen gingen diezelfde dag om 18.00 uur in. Deze boodschap tijdens de persconferentie had veel afgelastingen van voorstellingen en bijeenkomsten tot gevolg en betekende voor vele culturele organisaties dat zij hun deuren moesten sluiten.

Oprichting en deelnemers
Kunsten ’92 heeft direct nadat op 12 maart een motie in de Tweede Kamer was aangenomen voor steun aan de culturele sector een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve CoalitieFederatie Creatieve Industrie (BNA, BNO, DGA, DDD, MODINT, Buma Cultuur, NAPA, NCP, Dupho, NVPI), Federatie Cultuur (NAPK, Museumvereniging, VSCD, CultuurConnectie, VOB, VNPF, VvNO),  Erfgoedplatform en Kunsten ’92. Ook zijn aangesloten de Kunstenbond, de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten), de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), de Federatie Auteursrechtbelangen, de Akademie van KunstenDe Zaak NuENCOREPlatform ACCT, Koornetwerk Nederland en de Popcoalitie. De Alliantie van Evenementenbouwers is vertegenwoordigd in de taskforce en omgekeerd neemt de taskforce deel aan deze evenementenalliantie.

Contact met de taskforce
Via het mailadres heleen@kunsten92.nl

Actuele berichten: Taskforce CCI