14 november 2011

Oppositie vraagt planbureaus gevolgen bezuinigingen door te rekenen

Nagenoeg de voltallige oppositie in de Tweede Kamer verzoekt het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau de gevolgen van de bezuinigingen op cultuur in kaart te brengen en de gevolgen daarvan op bezoekersaantallen en overlevingskansen van instellingen door te rekenen. Mariko Peters (GroenLinks) nam het initiatief tot het verzoek dat ook door D66, PvdA, SP en ChristenUnie wordt ondersteund. 

Herhaaldelijk heeft de oppositie tijdens de debatten in de Tweede Kamer gevraagd om inzicht te geven in de gevolgen van het beleid en stapeling van bezuinigingen van andere overheden. Ondanks verschillende onderzoeken, waaronder de tijdens het Paradisodebat 2011 gepresenteerde onderzoeken door Berenschot en de Atlas voor Gemeenten, is niet duidelijk wat de effecten zullen zijn. De indieners denken dat de gecombineerde expertise van het CPB en SCP hier meer inzicht in kan verschaffen.

Kunsten ’92 is verheugd met het verzoek en vindt het niet meer dan logisch dat de gevolgen van beleid worden onderzocht om op basis van deze uitkomsten besluiten te baseren. Hiertoe heeft Kunsten ’92 de afgelopen periode onderzoek laten verrichten toen het kabinet deze taak onvoldoende bleek op te pakken. Eerder liet de oppositie in het kader van het persoonsgebonden budget de gevolgen van het kabinetsbeleid onderzoeken.