14 november 2011

Wie wint de BNG Erfgoedprijs en ontvangt straks op 17 november € 25.000 uit handen van Halbe Zijlstra?

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden hoort een van de 9 genomineerde gemeenten* Alkmaar, Apeldoorn, Borsele, Elburg, Hellevoetsluis, Leeuwarden, Venlo, Westerveld of Winterswijk op die dag om kwart over vier ’s middags zijn naam noemen en mag de cheque mee naar huis nemen.

Na een prikkelende presentatie van de 9 kanshebbers door Karel Loeff (directeur van de 100 jaar bestaande Bond Heemschut en jurylid van de BNG Erfgoedprijs) heft juryvoorzitter Arno Brok (burgemeester van Dordrecht) de spanning op en noemt aan het einde van het juryrapport de gelukkige. Vervolgens overhandigt staatssecretaris Halbe Zijlstra de cheque en oorkonde en spreekt de winnende gemeente en het publiek toe.

Ad ’s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92, leidt de middag en maakt het de 9 gemeenten nog eventjes moeilijk. Wim Weijland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden, is gastheer en vertelt iets over zijn mooie museum.

De jury van de BNG-Erfgoedprijs bestaat uit: Arno Brok (burgemeester van Dordrecht), voorzitter; Liesbeth van der Pol (architecte, oud-Rijksbouwmeester); Jan van de Voorde (plaatsvervangend directeur Rijksdienst Cultureel Erfgoed); Paul Spies (directeur Amsterdam Museum); Karel Loeff (directeur Bond Heemschut); Andries Ponsteen (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland, voorzitter vereniging van erfgoedhuizen OPEN).

BNG ERFGOEDPRIJS
Dit jaar wordt voor de tweede keer een prijs uitgereikt aan De Beste Erfgoedgemeente van Nederland. De prijs is bedoeld om de inzet van gemeenten te belonen en andere gemeenten in Nederland te stimuleren om cultuurhistorie effectief in te zetten in het lokale beleid.

De prijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, een samenwerkingsverband van een twintigtal erfgoedorganisaties. Hoofdsponsor is met ingang van 2011 Cultuurfonds BNG. In 2010 won de gemeente Dordrecht de eerste Erfgoedprijs.

HET ERFGOEDPLATFORM VAN KUNSTEN ’92 opgericht in 2009
OPEN Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland | BOEI Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed | LCM Landelijk Contact van Museumconsulenten
KVAN Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland | VOIA Vereniging Ondernemers in Archeologie
NMV Nederlandse Museumvereniging | Bond Heemschut | Gelders Erfgoed | Erfgoed Nederland
NCV Nederlands Centrum voor Volkscultuur | Gemeentearchief Rotterdam | MCN Mobiele Collectie Nederland
NvBA Netwerk voor Bedrijfsmatig Archiveren | VOB Vereniging Openbare Bibliotheken | Cultuurfonds BNG
Nationaal Restauratiefonds | BRAIN Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen | Erfgoedstem.nl|Kunsten ’92