29 november 2018

Overzicht Regioprofielen

BERICHT INTEGRAAL OVERGENOMEN VAN DE BOEKMANSTICHTING:

Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden wensen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveau’s.

Op uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hebben de samenwerkende gemeenten en provincies samen met het culturele veld culturele regioprofielen opgesteld. Daarin worden de gezamenlijke visies op kunst en cultuur in de regio beschreven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid.

Dit zijn de regioprofielen die op 1 november 2018 zijn ingeleverd:

We the North
Flevoland
Metropoolregio Amsterdam
Utrecht
Leiden
Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)
Ede/Wageningen
Arnhem/Nijmegen)
Zwolle
Twente
Rotterdam
Haaglanden
Brabantstad
Limburg
Zeeland

Bekijk alle profielen en bijbehorende documenten in de internetcatalogus.

MET DANK AAN DE BOEKMANSTICHTING