1 februari 2017

Politieke partijen willen weer investeren in cultuur

PERSBERICHT 23 januari 2017

Politieke partijen willen weer investeren in cultuur

Wie de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen erop naleest, komt tot de conclusie dat een aantal partijen cultuur hoog in het vaandel heeft staan en er extra geld voor wil uitrekken.

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen van 15 maart aanstaande publiceert Kunsten ’92 een analyse waarin de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen tegen het licht worden gehouden. Als voorschot op het cultuurbeleid na de verkiezingen stelden we de vragen: Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen. Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

De effecten van de bezuinigingen van de afgelopen vier jaar zijn goed zichtbaar. Door het hele land sloten instellingen hun deuren, zo’n twintigduizend banen gingen verloren in de cultuursector. En de inkomens van veel kunstenaars kelderden tot onder het armoedeniveau. Op het gebied van de monumentenzorg zijn door verschuiving van middelen problemen ontstaan.
Tijd voor versterking van de cultuursector, is de algemene teneur in de verkiezingsprogramma’s. Alleen de PVV is voor het rigoureus schrappen van alle subsidie voor kunst tezamen met windmolens, innovatie, omroepen en ontwikkelingshulp.

Hoe het beleid er na de verkiezingen uit ziet, hangt af van de te vormen coalitie.

Aan de rechterzijde vermelden VVD en CDA weliswaar geen extra middelen; wel pleiten zij allebei voor zowel het behoud van topkwaliteit als een volwaardig cultureel aanbod op lokaal, regionaal en ‘alledaags’ niveau. De VVD ziet meer geld voor kunst en cultuur het liefst uit de markt komen. Christen Unie is wel voor een budgetverhoging met 100 miljoen, maar wil dat geld vooral inzetten voor monumentenzorg. Ook SGP wil extra fondsen reserveren voor behoud van materieel erfgoed.|

Groen Links, SP en D66 willen allemaal meer geld uittrekken voor cultuur en media. Maar de Partij van de Arbeid is het meest expliciet in haar steun. Asscher cum suis willen 100 miljoen euro voor kunst vrijmaken en eenzelfde bedrag voor de publieke omroep.

Waar het extra geld voor kunst en cultuur terecht moet komen zal onderwerp van discussie worden tijdens de coalitiebesprekingen. Over een paar punten bestaat brede consensus. Zo moet de inkomenspositie van kunstenaars verbeterd worden en zijn investeringen in talentontwikkeling en cultuuronderwijs gewenst. ‘Diversiteit’ en ‘regionale spreiding’ zijn de signaalwoorden die klinken over het gehele politieke spectrum, hoewel niemand er een concrete invulling voor heeft.

Groter zijn echter de verschillen in voorkeuren. Daar waar de SP graag alsnog een Nationaal Historisch Museum geopend ziet worden, pleit de VVD voor een verruiming van de Geefwet en wil 50PLUS meer geld voor culturele innovatie.

Bekijk via deze link de overzichten van Kunsten ’92: kunst, cultuur, erfgoed en media in de verkiezingsprogramma’s.

En meld u nu aan voor Hèt Verkiezingsdebat over cultuur, “BEYOND ELECTIONS”, op woensdag 1 februari om 19.00 uur. Georganiseerd door Kunsten ’92 en IFFR.
Lees hier meer.