7 juni 2022

PERSBERICHT | Reactie taskforce op herstelbrief

Met de ‘Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei’ die staatssecretaris van cultuur en media Gunay Uslu op 23 mei 2022 aan de Tweede Kamer stuurde, geeft zij invulling aan de extra middelen die dit kabinet beschikbaar stelt in 2022 uit het coalitieakkoord.

Op dinsdag 7 juni 2022 heeft de Taskforce culturele en creatieve sector in een brief aan de Tweede Kamer op het herstelplan gereageerd en per onderdeel van dit plan punten van aandacht meegegeven. De Tweede Kamer debatteert op 15 juni a.s. over de brief van de staatssecretaris.

De taskforce is het kabinet erkentelijk voor de getoonde verantwoordelijkheid om met deze investeringen de culturele en creatieve sector te versterken in het herstel na corona. We zien dit herstelplan ook als een aanmoediging voor gemeenten om naar voorbeeld van de staatssecretaris herstelpakketten voor de lokale culturele infrastructuur beschikbaar te stellen. Ook biedt de brief van de staatssecretaris goede aanknopingspunten voor een lange termijnagenda waarin de grootste knelpunten van nu kunnen worden geadresseerd.

Wij dringen aan op snelle implementatie. De nood is na de zware corona-jaren voor velen zeer hoog. Ook roepen wij de staatssecretaris op om in nauwe samenspraak met de sector te werken aan een zo effectief mogelijke besteding van de middelen. Eerdere corona-steun maakte duidelijk dat als de details niet kloppen, een hele deelsector, genre of groep werkenden zomaar buiten de boot kan vallen.

Lees HIER de brief van de taskforce.