28 augustus 2021

Persbericht: Taskforce schat ruim € 1 miljard inkomstenderving voor komend seizoen

Bij de start van het nieuwe culturele seizoen heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een berekening gemaakt van de derving van publieksinkomsten in de verschillende culturele deelsectoren. Hiervoor hebben de betreffende brancheverenigingen hun leden gevraagd in welke mate zij inschatten dat het publiek weer terugkomt en de publieksinkomsten zich herstellen.

Op basis daarvan verwachten we voor dit najaar voor podia en presentatie-instellingen circa 40% publieksinkomsten ten opzichte van dezelfde periode in 2019, 50% voor musea en 65% voor bioscopen. Festivals kennen een praktisch verloren seizoen, net als de nachtcultuur die na anderhalf jaar nog steeds geheel is stilgevallen. De derving van inkomsten voor de tweede helft van dit jaar wordt geraamd op ruim 1 miljard euro.  In de eerste helft van 2021 bedroeg de geraamde derving als gevolg van de lockdown 1,8 miljard euro. Daarmee komt het omzetverlies voor het hele jaar 2021 op 2,8 miljard. Klik hier voor het gehele persbericht, met onderaan tabellen, details en toelichtingen m.b.t. de cijfers.

Verwachting

Dit wordt een seizoen tussen hoop en vrees. De verwachting is gewekt dat we later dit jaar meer publiek kunnen toelaten en vanaf 1 november zelfs het coronatoegangsbewijs achter ons kunnen laten. Toch heeft de coronapandemie ons geleerd dat het realistisch is om voorzichtig te zijn. De onzekerheid blijft, en daarmee de sociale en economische impact. De terugval van publieksinkomsten, die zeker tot ver in het volgende jaar voelbaar zal zijn, leidt tot grote financiële schade voor organisaties en werkenden in de culturele en creatieve sector.

Oorzaken inkomstenderving

  • Capaciteitsbeperkingen: die gelden nog steeds vanwege het coronavirus. De twee derde capaciteit, die is toegestaan bij gebruik van coronatoegangsbewijzen, is niet rendabel.
  • Drempels: we zien ons publiek hunkeren naar tentoonstellingen, voorstellingen en concerten. Maar de vraag is of ze ook meteen weer terug kunnen komen: nieuwe capaciteitsbeperkingen/lockdowns, test-/vaccinatiedrempels, coronavrees en reisbeperkingen liggen voortdurend op de loer. Sommige groepen bezoekers zullen terughoudend zijn om publieke ruimten op te zoeken.
  • Toerisme: dat zal voorlopig niet op het oude niveau zijn van voor de coronapandemie.
  • Onzekerheden voor aanbieders van cultuur: hoewel de agenda’s vol staan, zijn ook hier nog steeds veel onzekerheden over wat wel en niet kan doorgaan. Internationale uitwisseling van kunstenaars, crews, artiesten en bands wordt beïnvloed door reisbeperkingen. En er is maar beperkte financiële ruimte om weer nieuwe producties en tentoonstellingen te maken.
  • Arbeidsmarkt: door de onvoorspelbare jojo van opeenvolgende lockdowns en gedeeltelijke heropeningen, is de onzekerheid voor met name werkenden in de culturele en creatieve sector heel groot. Vooral technici, crews, hospitality, zzp’ers en artiesten hebben het zwaar. En dat is, met 60%, het grootste deel van de sector. Een leegloop, zowel voor als achter de schermen, is gaande, met name in de evenementen- en festivalbranche. Daarmee verliest de sector haar ‘culturele werkkapitaal’ om kwaliteit en bereik vast te kunnen houden in het komende seizoen.

Wat is nu nodig?

De omzetderving leidt opnieuw tot financiële tekorten. Het moment waarop de culturele en creatieve sector zich volledig zal hebben hersteld van deze crisis is nog niet in zicht. Om deze vitale sector op de been te houden en de ruimte te bieden om te kunnen overleven, aanpassen en innoveren, is verlenging van steun onontbeerlijk. Het afgeven van garanties om onzekerheid over de coronaontwikkelingen op te kunnen vangen is hierbij essentieel. Daarnaast is duidelijkheid over snelle heropening nodig, waarbij gebruik moet worden gemaakt van wetenschappelijke inzichten. Nood- en herstelsteun blijft nodig, juist ook voor zzp’ers.

Op zondag 29 augustus spreken tijdens het jaarlijkse Paradisodebat Tweede Kamerleden met het culturele veld over herstel en innovatie van de culturele en creatieve sector. Lees hier meer over inhoud, sprekers en aanmelden. Het debat is live via onze YouTube en Facebook pagina’s te volgen.