26 augustus 2021

Open brief: Geen nieuw Europa zonder cultuur!

Nederland moet volgens een motie van het Europees Parlement twee procent van het Europese Herstelfonds oormerken voor vernieuwende kunst- en cultuurprojecten. Dat is 120 miljoen euro van de 5,9 miljard waar Nederland recht op heeft. Dit wordt al langere tijd door het Europaplatform van Kunsten ’92 bepleit, bijvoorbeeld in deze brief aan het kabinet. Maar het woordje ‘cultuur’ staat niet in de aanvraag die klaarligt om door het nieuwe kabinet verzonden te worden naar Brussel. Frankrijk, Oostenrijk, Italië en andere EU landen hebben de twee procent al lang toegekend aan hun creatieve toekomstdenkers.

Nederland is het laatste land dat zijn plannen voor herstel nog moet indienen. In de komende weken moet de politiek worden gemobiliseerd om kunst en cultuur alsnog in de aanvraag te verankeren.

Daarom ondertekenen prominente auteurs als Geert Mak, Abdelkader Benali en bekende cultuurmakers, museumdirecteuren en politici de oproep aan het kabinet om minstens 2 procent uit het Europese Herstelfonds te reserveren voor kunst en cultuur. Ook Marietje Schaake, Ann Demeester en Merlijn Twaalfhoven, sprekers bij het Paradisodebat zondag 29 augustus, ondertekenen en onderschrijven het belang om ook buiten de grenzen te kijken voor mogelijkheden. Merlijn stelt: “2% voor de geest, voor verbeelding en schoonheid. 2% voor verhalen, beelden en klanken die ons verbinden met de wereld. 2% voor onzekerheidsvaardigheid. Dat is toch het minimum?”

Het Paradisodebat vormt een mooie kans voor het kabinet om kleur voor cultuur te bekennen, vinden de ondertekenaars. 

Lees op de website van de European Cultural Foundation de hele brief van de prominenten.

Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor het Paradisodebat. De livestream zal via onze YouTube en Facebook pagina’s te volgen zijn.