30 april 2021

Brief Europaplatform over Europees Herstelfonds

Het Europaplatform heeft, samen met de Taskforce culturele en creatieve sector, op 29 april jl. een brief aan vier Nederlandse ministers gestuurd. In de brief pleiten we ervoor om bij het indienen van de Nederlandse plannen voor het Europees Herstelfonds de culturele en creatieve sector als strategische sector aan te wijzen en daarvoor € 120 miljoen te bestemmen.

Dit pleidooi sluit aan op een motie van het Europees parlement om 2% van het Europees Herstelfonds te bestemmen voor de culturele en creatieve sector.

De brief vormt een eerste stap in onze lobby op dit thema, wij nodigen de bewindslieden dan ook uit om samen met ons te onderzoeken hoe herstel en vernieuwing hand in hand kunnen gaan. Lees HIER de brief.