21 april 2021

Brief aan de Informateur

Op 21 april 2021 hebben Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie een brief aan de informateur verzonden.

Daarin staan vijf hoofdlijnen, die wat ons betreft niet mogen ontbreken in het regeerakkoord. Ook leveren we voor het nieuwe kabinet de financiële invulling aan van de New Creative Deal, die wij op 2 maart jl. presenteerden.

Ons land en daarmee het toekomstige kabinet staat voor ongekende uitdagingen. Grote maatschappelijke vraagstukken, mede versterkt door en als gevolg van de pandemie, zijn de afgelopen jaren urgenter geworden. Alleen door een gezamenlijke inspanning van overheden, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burger kunnen deze uitdagingen adequaat worden aangepakt. Ook de Raad voor Cultuur stelt in zijn brief aan de formateur dat onze sector noodzakelijk is voor snel en duurzaam herstel en een veerkrachtige toekomst van ons land.

De culturele en creatieve sector heeft op 2 maart jl. een visie en een plan voor het nieuwe kabinet gepresenteerd, waarin herstel en vernieuwing samenkomen: in deze New Creative Deal hebben we langs vijf hoofdlijnen 31 acties geformuleerd waarmee we de toekomst van ons land vormgeven.

Lees HIER de brief aan de Informateur

1 reactie

 1. Artiest verdient betaling voor Fieldlab-shows, want gratis weggeven is langzaam failliet gaan evenement

  Het was Minister Ingrid van Engelshoven van OC&W die, onder druk van de vakbonden, pleitte voor de Fair Practice Code in de cultuursector. Eén van de onderdelen daarvan is een eerlijke en marktconforme betaling van de artiesten. En wat is het eerste dat gebeurt, nu de samenleving enigszins open gaat tijdens de Fieldlab Evenementen? De artiesten doen dit om niet, pro bono of zoals Guido Weijers mij tweette: ‘belangeloos’.
  Het was SP-kamerlid Peter Kwint die in het vragenuurtje dit onthutsende feit boven tafel kreeg. De minister antwoordde laf dat de sector zelf ging over de betaling van de artiesten. Maar het door de fieldlab evenementenorganisaties ontvangen subsidiegeld is gelabeld louter voor gedragsonderzoek en mag niet uitgegeven worden aan gages en onkosten voor degene waar alle mensen voor komen: de artiest.
  Bij navraag bij de grootste fieldlab organisatie, fieldlabevenementen.nl was dit hun uitleg:
  ‘Het klopt inderdaad dat artiesten, crew en organisatoren alles om niet hebben georganiseerd en hun medewerking hebben verleend. Wij hebben budget dat geheel aan het onderzoek moet worden besteed. In de eerste fase was ons budget € 975000 en de tweede fase € 2,736 miljoen. In de tweede fase krijgen de organisatoren wel een vergoeding maar die is verre van kostendekkend. De vraag om pro bono medewerking te verlenen is gesteld door de organisatoren. De structuur is zo dat zij organiseren en wij aanhaken voor onderzoek. Ook alle leveranciers hebben gratis hun medewerking verleend’.
  Zowel de Overheid, als de Fieldlabbers hebben dus nul euro willen uitgeven aan gages. Dat is al schandalig op zichzelf.
  Maar dat collega’s hier belangeloos aan meewerken, is evenzeer schandalig en een dolk in de rug qua collegialiteit en solidariteit.
  Weer zijn het de artiesten die het verkeerde signaal afgeven: wij komen wel, wij doen dit wel gratis. ‘Voor de goede zaak’. Gratis weggeven geachte collegae, is langzaam, collectief failliet gaan.

  Maurits Fondse, pianist Amsterdam
  06 19 18 00 41

Reacties zijn gesloten.