20 april 2021

#CulturaldealEU Netherlands Hub meeting

Ter gelegenheid van Europadag (het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa) organiseert het Europaplatform op maandag 10 mei 2021, van 15:00 to 17:00 uur de Cultural Deal EU Netherlands Hub meeting. Tijdens deze bijeenkomst komen Nederlandse culturele en creatieve instellingen en organisaties met Europese activiteiten samen om de al eerder gelanceerde Cultural Deal for Europe te bespreken. De Cultural Deal for Europe is een cultureel akkoord voor Europa, dat de centrale plek voor cultuur in de post-pandemische toekomst van de EU aangeeft. Het doel van deze middag is om samen de relevantie van de Deal in de Nederlandse context uit te werken.

We gaan aan de hand van vijf specifieke pijlers kijken hoe deze Europese deal ook kan bijdragen aan beter cultuurbeleid op nationaal niveau. Op deze manier willen we tot heldere plannen en ideeën komen om de Cultural Deal for Europe zo goed mogelijk in Nederland in te zetten. Met o.a. Merlijn Twaalfhoven, Silvia Bottiroli en Dr Jacco van Uden bespreken we inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Met de uitkomsten van deze middag kan het Europaplatform de campagne verder uitbouwen en concrete stappen zetten.

 

Lees meer over het programma en meld je aan via de registratielink op de site van Culture Action Europe: https://cultureactioneurope.org/events/culturaldealeu-dutch-hub-meeting/ .

 

*Vijf pijlers: 

Pijler 1: Mainstream culture across all policy fields
Spreker: Dr Jacco van Uden, Lector Change Management, ACT: Art, Climate & Transition
Facilitator: Marjolein Cremer, European Cultural Foundation

Pijler 2: Relevant and timely support to cultural workers
Spreker: Silvia Bottiroli, DAS Amsterdam
Facilitator: Joost Heinsius, Values of Culture & Creativity

Pijler 3: Upholding democracy and rights for a values-based Europe
Spreker: Niels Righolt, CKI: Danish Centre for Arts & Interculture Copenhagen
Facilitator: Isabelle Schwarz, European Cultural Foundation

Pijler 4: Full inclusion of culture in the 2030 Sustainable Development Agenda and the European Green Deal
Spreker: Merlijn Twaalfhoven, composer, What Art Can Do
Facilitator: Gijs de Vries, former politician, author of Culture in the SDGs: the Role of the European Union

Breakout 5: Philanthropy’s support to the recovery of Europe
Speaker: Thijs Tromp, Prins Bernhard Cultuurfonds
Facilitator: Andre Wilkens, European Cultural Foundation

**Vanwege de vele internationale sprekers is de voertaal voor deze bijeenkomst Engels.