14 april 2021

Kabinet: Openingsplan moet perspectief bieden voor heropening van cultuur

Op de persconferentie heeft het kabinet gisteravond een openingsplan in vijf stappen gepresenteerd. Het veilig en stap voor stap openen kan alleen als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen. Stap zes is het einddoel: loslaten van alle maatregelen. Heropening blijft omgeven met grote onzekerheden, vooral vanwege tegenvallers in het vaccinatieschema. Onder voorbehoud zijn in het openingsplan de volgende perspectieven voor cultuur opgenomen:

28 april Stap 1 Bij risiconiveau zeer ernstig
O.a.: buitenterrassen open en einde avondklok.
En op 26 april kunstvakonderwijs voor 1 dag per week weer open.

11 mei Stap 2 Bij risiconiveau zeer ernstig
Heropenen van accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (cultuureducatie), onder voorwaarden.
Openen doorstroomlocaties buiten, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden beperkte openstelling van doorstroomlocaties binnen en exploitatie van culturele instellingen (zoals theaters, bioscopen en muziekpodia).

26 mei Stap 3 Bij terug naar risiconiveau ernstig
Groepsgrootte binnen 30 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm. (Het is nog niet duidelijk wat de te hanteren norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter zal zijn.)
Openen doorstroomlocaties binnen, onder voorwaarden.
Openen exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Met toegangstesten: onder voorwaarden gedeeltelijk openen van evenementen (geplaceerd).
Met toegangstesten onder voorwaarden verruimen openstelling: exploitatie van culturele instellingen.

16 juni Stap 4 Bij terug naar risiconiveau zorgelijk
Groepsgrootte binnen 50 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Toestaan van evenementen onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

7 juli Stap 5 Bij terug naar risiconiveau waakzaam
Groepsgrootte binnen 100 personen, of ruimer indien gerelateerd aan oppervlaktenorm.
Verruimen openstelling exploitatie van culturele instellingen, onder voorwaarden.
Verruimen mogelijkheden voor evenementen, onder voorwaarden.
Aanvullingen m.b.v. toegangstesten.

Lees HIER de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over het aangekondigde openingsplan.

Horizon zonder volledige duidelijkheid

Voor alle werkenden en instellingen in de culturele en creatieve sector is het goed dat er nu een openingsplan ligt. Dat geeft weliswaar de richting aan op weg naar normaal, maar er is nog steeds veel onzeker vanwege de vele afhankelijkheden en voorbehouden. Het plan geeft momenten aan waarop op zijn vroegst iets mogelijk is en daardoor komen voorbereidingen en productietijd verder in het nauw.
Goed nieuws is dat cultuureducatie bij Stap 2 ook weer binnen kan plaatsvinden. Ook is het gunstig dat – mede na lang aandringen van onder andere de Taskforce culturele en creatieve sector – bij Stap 3 de oppervlakte de norm zal zijn voor het aantal toe te laten bezoekers en dat er niet meer op basis van absolute aantallen wordt gerekend.

Pilots

De inzet voor de Taskforce culturele en creatieve sector blijft: volledig opengaan zonder sneltesten en zonder voorbehouden. De sector heeft aangetoond dat bezoek aan theater, poppodium, museum, concertzaal, presentatie-instelling en monument – met minutieuze protocollen en handhaving – veilig kan plaatsvinden.
Echter, zolang openstelling vanwege de besmettingsniveaus niet kan, is bezoek met testbewijzen de enige en tijdelijke weg om weer open te gaan, bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen (en daarmee ook weer opdrachten te verlenen). Het sneltesten moet geen extra eis worden voor heropening bij lagere risiconiveaus.
De taskforce is kritisch over de kosten en de gang van zaken rondom de opdracht aan Stichting Open Nederland. Hier zijn inmiddels Kamervragen over gesteld; we wachten de antwoorden van de minister daarop af.

Opschaling Fieldlab Evenementen

Het kabinet heeft toestemming gegeven aan Fieldlab Evenementen om de komende twee maanden praktijktesten (evenementen) met meer bezoekers te organiseren. Daarnaast worden doorstroomlocaties zoals pretparken aan het onderzoeksprogramma toegevoegd. Tijdens de eerste fase werden in februari en maart 8 praktijktesten door Fieldlab Evenementen georganiseerd. In de tweede fase wordt onderzocht of de preventieve maatregelen even effectief zijn bij grotere aantallen deelnemers. Het gaat om 12 praktijkonderzoeken die in april en mei gaan plaatsvinden. Lees HIER meer (onderaan het bericht op deze link staat ook de Kamerbrief over deze opschaling).

Het verschil tussen Pilots en Fieldlab Evenementen is dat de Pilots een tijdelijke manier zijn om gedeeltelijk te kunnen heropenen (geldt voor cultuur, sport en recreatie) zolang opening op basis van de besmettingscijfers niet mogelijk is. Bij Fieldlab Evenementen gaat het om onderzoek, op basis van (grootschalige) testevents, met als doel gevalideerde uitspraken te doen over het zo veilig mogelijk organiseren van evenementen en wordt het bijvoorbeeld ook het gedragseffect wetenschappelijk onderzocht.