26 juni 2008

Petitie: Laat de minister zijn karwei afmaken, investeer in kunst en cultuur

Donderdag 26 juni vond in de Tweede Kamer een debat plaats tussen Minister Plasterk en de Tweede Kamer over het cultuurbeleid. Voorafgaand hieraan werd om 13.45 uur een petitie overhandigd aan de commissie cultuur van de Tweede Kamer door Carice van Houten en Halina Reijn.

Toen vorige week bij het verschijnen van het Nader advies van de Raad voor Cultuur duidelijk werd dat Minister Plasterk met de huidige beschikbare middelen zijn beleid niet kan uitvoeren en alle culturele instellingen er in de komende jaren op achteruit zullen gaan, constateerde Kunsten ’92 dat de minister de regie over zijn eigen beleid dreigt kwijt te raken. Er is in de afgelopen jaren door provincies en gemeenten veel geïnvesteerd in kunst en cultuur en er liggen ook bij het Rijk ambitieuze plannen. De kunstensector heeft in de afgelopen jaren hard meegewerkt aan een herstructurering die zou moeten leiden tot een grotere maatschappelijke verankering. Nu het puntje bij paaltje komt wordt de sector terugverwezen naar het historisch budget van 2006 en daaroverheen komen voor de podiumkunstinstellingen en musea nog eens generieke kortingen en hogere inkomsteneisen. Een aantal instellingen valt tussen wal en schip, belangrijke taken kunnen niet meer of onvoldoende worden vervuld. De minister heeft prachtige ambities geformuleerd in zijn nota ‘Kunst van leven’. ‘Laat de minister zijn karwei afmaken, investeer in kunst’ is de boodschap.

Kunsten ’92 is een brede vereniging voor het behoud van kunst, cultuur en erfgoed, waar meer dan 400 kunstinstellingen lid van zijn. De petitie wordt ondersteund door vele instellingen, die ook in grote getale aanwezig zullen zijn bij het aanbieden van de petitie en bij de commissievergadering.