26 juni 2008

Minister moet inzicht geven in effecten van gelijkblijvend budget

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt Kunsten ’92 de minister zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de effecten van zijn veronderstelling dat de basisinfrastructuur voor het budget van 2006 kan worden gerealiseerd. Op 26 juni 2008 discussieert de Tweede Kamer over het onderwerp.
Geachte cultuurwoordvoerders,

Morgen bespreekt u over de advisering over de basisinfrastructuur en de brieven van de minister over het advies van de Commissie Cultuurprofijt en het advies kwartiermaker Programmafonds Cultuurparticipatie. Inmiddels is duidelijk dat het Nader advies van de Raad voor Cultuur in de sector nagenoeg alle instellingen op grote achterstand zet. De effecten van de voorstellen die er nu liggen en de nog onbekende uitkomst van het Fonds podiumkunsten, zijn op dit ogenblik niet te overzien.

Wij verzoeken u dan ook de minister te vragen om zo spoedig mogelijk te komen met een brief waarin inzicht wordt verschaft in de effecten van zijn veronderstelling dat de basisinfrastructuur voor het budget 2006 kan worden gerealiseerd. Daarbij spelen uiteraard de voorstellen voor invoering van de adviezen van de Commissie Cultuurprofijt ook een rol. Alleen dan kan een inzichtelijk debat gevoerd worden en kan besluitvorming ook echt op zijn consequenties worden gewogen. In de bijlage treft u nog een aantal opmerkingen en vragen over de dossiers die aan de orde zijn.

Er is in de afgelopen jaren heel hard gewerkt aan een herstructurering van de cultuursector die de maatsschappelijke verankering en het ondernemerschap in de sector aanzienlijk zal versterken. Zowel Rijk als lagere overheden hebben dat ondersteund en daaraan meegewerkt. Als daar nu geen investering van het rijk tegenover komt te staan, worden vele instellingen jaren terug in de tijd gezet.

Wij doen een dringend beroep op u om dat te voorkomen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Kunsten ’92
Marianne Versteegh
Algemeen secretaris

 

c.c. Dhr. Dr. R.H.A. Plasterk, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief Kunsten ’92 t.b.v. kamerdebat op 26 juni 2008