28 augustus 2008

Aftrap landelijke actie kunst- en cultuursector ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’

De Nederlandse kunst- en cultuurinstellingen uiten de komende weken met de landelijke actie ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’ hun ongerustheid over de toekomst van kunst en cultuur in Nederland.

Waarom deze actie?
Minister Plasterk van OCW wil verbetering van de kwaliteit van het kunstleven. Meer geld voor minder kunstinstellingen. Minder bureaucratie. Meer aandacht voor excellentie en internationalisering. Maar het dreigt anders uit te pakken!

Kunstenaars en culturele instellingen vragen de minister in te grijpen, voordat het te laat is. Een deel van de kunstwereld raakt tussen de wal en het schip. Voorkom vergissingen en fouten die onherstelbaar zijn, stel uw beleid bij nu het nog kan.

Tweede Kamer, neem uw verantwoordelijkheid en eis van de minister aanpassing van zijn beleid!
Minister Plasterk heeft een nota geschreven, ‘Kunst van Leven’, waarin hij de koers uitzet voor de kunstwereld in de komende vier jaar. Dit beleidsplan is goed ontvangen. Dat geldt op hoofdlijnen ook voor het plan voor herziening van het subsidiestelsel. Maar een bijpassend bedrag om alle voornemens van de minister goed uit te kunnen voeren is er (nog) niet gekomen. De Raad voor Cultuur adviseerde om extra middelen uit te trekken. Dat wil de minister niet doen. Van de kunstinstellingen eist hij uitvoering van zijn plannen, zonder daar extra geld tegenover te stellen.

Een groot aantal kunstinstellingen zit niet in de nieuwe ‘basisinfrastructuur’ en is afhankelijk van de subsidietoekenning van een nieuw fonds, het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+. Dit fonds heeft extra middelen gevraagd. Het bedrag waarover zij nu beschikt, is ontoereikend. Een aantal instellingen krijgt, ondanks een positief advies, toch geen geld.

Gelukkig doen heel veel gemeenten en provincies meer voor de kunsten in de komende jaren, dat helpt. Maar daar profiteren niet alle instellingen van. Hun lot is grotendeels verbonden met het Rijk.

De verdeling van de subsidies is bekend en we weten wat de steden en provincies de komende tijd zullen doen. Nu is het aan de Tweede Kamer om de minister ter verantwoording roepen over de effecten van zijn beleid en over de samenhang in het nieuw subsidiestelsel. Het kan anders, het moet beter.

De kunstwereld verdient het. U verdient het!

De kunst- en cultuurinstellingen vragen – via deze actie – de aandacht en steun van het publiek.

Hoe wordt de actie gevoerd?
Kern van de actie is de hoed van Plasterk en de actieslogan ‘Waar ben je mee bezig’, gericht aan Plasterk. Met deze actie willen we Plasterk op symbolische wijze raken in zijn imago. We gaan de hoed op allerlei manieren gebruiken en misbruiken.

Wie voeren actie?
‘Hoed, waar ben je mee bezig?’ is een actie van Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen op initiatief van Yo! Opera, De Paardenkathedraal, Huis en Festival a/d Werf en het bureau van Kunsten ’92. De actie wordt onder meer ondersteund door Mediamatic en De MediaVilla.

Wat kunt u doen?
– Actiemiddelen.
De drukpersen draaien op volle toeren om grote aantallen flyers, A2-posters en zo verder beschikbaar te maken voor centrale acties en de acties die u in uw eigen omgeving wilt uitvoeren. Deze kunt u bestellen bij het actiecomité.

– Petitie
Onderteken de petitie die de Tweede Kamer oproept de minster te bewegen zijn beleid aan te passen en voldoende geld beschikbaar te stellen.

– Filmpjes
Via de website worden filmpjes vertoond waarin ‘de hoed’ door makers centraal wordt gesteld. Wij roepen u op om uw bijdrage hieraan te leveren en een filmpje te maken waarin de hoed de hoofdrol speelt. Hier vindt u een instructie hoe deze filmpjes te uploaden.

Direct gedupeerden, nadere betrokkenen maar ook cultuurliefhebbers verzoeken wij op camera, vooral kort en krachtig, duidelijk te maken wat de maatregelen van de minister voor resultaat zullen hebben.

– Foto
Zet ‘de hoed’ op, maak een digitale foto, en laat zo zien dat u de acties ondersteunt. Of zet uw publiek een hoed op, de techniek, de kassamedewerkers, uw decorbouwer, uw collega. Deze foto’s verzamelen we en geven we een plekje op de site. Om zo duidelijk te maken dat de acties breed worden gedragen. Ook de foto’s kunt u zelf uploaden, lees hier hoe dat te doen.

www.waarbenjemeebezig.nl

 

Voor meer informatie:
Campagneburo ‘Hoed, waar ben je mee bezig?’
T. 030 231 58 44
F. 030 233 27 16
E. waarbenjemeebezig@gmail.com
W.www.waarbenjemeebezig.nl