31 augustus 2008

Berenschot onderzocht ontwikkeling Rijksbijdrage aan kunst- en cultuur

Aan de vooravond van de invoering van een nieuw subsidiestelsel in 2008 met veranderde verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten èn gebrek aan geld, vond het Paradisodebat plaats over: Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk. Bureau Berenschot bracht daarvoor de ontwikkeling van de Rijksbijdrage voor Kunst en cultuur in kaart.
Bureau Berenshot ontwikkeling Rijksbijdrage Paradisodebat 2008