31 augustus 2008

Paradisodebat 2008: Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk

Op zondag 31 augustus vond in Paradiso voor de 6e maal het Paradisodebat plaats, georganiseerd door Kunsten ’92, Kunst van Vooruitzien en Paradiso.

Ieder jaar wordt tijdens de Uitmarkt in Amsterdam bij de opening van het culturele seizoen een actueel cultuurpolitiek onderwerp aangesneden. Aan de vooravond van de invoering van een nieuw subsidiestelsel met basisinfrastructuur, superfonds, veranderde verhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten èn gebrek aan geld, lag de keuze van het onderwerp dit jaar voor de hand: Plasterks beleid versus de weerbarstige praktijk.

Onder leiding van journaliste Clairy Polak discussieerden landelijke, regionale en lokale politici en bestuurders over het verschil tussen respectabele ambities en de harde werkelijkheid.

Aan het eind van het debat wordt minister Plasterk geïnterviewd door Clairy Polak.

Deelnemers aan het debat waren:
– Aleid Wolfsen (burgemeester Utrecht)
– Carolien Gehrels (wethouder Cultuur Amsterdam)
– Harry van Waveren (gedeputeerde Zeeland)
– Marriët Mittendorf (wethouder cultuur Eindhoven

En de Tweede Kamerleden
– John Leerdam (PvdA)
– Nicolien van Vroonhoven (CDA)
– Han ter Broeke (VVD)
– Boris van der Ham (D66)
– Hans van Leeuwen (SP)
– Mariko Peters (GroenLinks)

Bureau Berenschot berekende hoe het kunstenbudget zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld in relatie tot de omvang van de Rijksbegroting en het bruto nationaal produkt.

Het verslag van het debat en de presentatie die Bastiaan Vinkenburg van Berenschot gaf, zijn onderaan deze pagina te downloaden.
Verslag Paradisodebat 31 augustus 2008
Presentatie Berenschot ontwikkeling Rijks financiën