4 juli 2012

Politieke agenda

Juni 2012
Advies Onderwijsraad / Raad voor Cultuur ‘Leren, Creëren, inspireren!’ (Cultuureducatie in het onderwijs
Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in (concept cultuurnota 2013-2016), inspraak tot 22 juli.
– 18 juni: Adviezen kunstenplan 2013-2016 van de Amsterdamse Kunstraad aan het gemeentebestuur.
– 21 juni: Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over advies Raad voor Cultuur
– 21 juni: – ‘Haagse Nieuwe’ – Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur gemeente Den Haag.

Juli 2012
– 5 juli: Voortgezet Algemeen Overleg – Moties n.a.v. Advies Raad voor Cultuur culturele  basisinfrastructuur.
– Zomerreces 6 juli – 3 september

Augustus 2012
– 1 augustus: bekendmaking 2+2 jarige subsidies fonds Podiumkunsten

September 2012
– 12 september: landelijke verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal
– 18 september: Prinsjesdag / bekendmaking subsidiebesluiten basisinfrastructuur 2013-2016

November 2012
– Eind november debat in Tweede Kamer over cultuurbegroting / subsidieplan 2013-2016