4 juli 2012

PVV – programma en planning

Zie: Programma 2012-2017 Hún Brussel, óns Nederland

“Kunstsubsidies, daar stoppen we mee. Onze mooie Nederlandse taal verdedigen we. Dus communiceert de overheid alleen in het Nederlands. Het Afrikaans is nauw verwant met het Nederlands. De taal, gesproken in Zuid-Afrika en Namibië, wordt steeds verder gemarginaliseerd. Nederland komt op voor het Afrikaans en zijn sprekers, bijvoorbeeld via de ambassades en de Taalunie. 

Er wordt niet getornd aan mooie lokale tradities: het kievitseieren zoeken in Friesland,
carnaval in Limburg etc. De Friese taal behoudt haar plek in het openbare leven. We bezuinigen flink op de staatsomroep. Die doet te veel dingen die heel goed door commerciële zender kunnen worden gedaan. Nederland 1 lijkt vaak op een commerciële zender. De staatomroep is ook veel te links. “

Cultuur en omroep:
•             Einde aan kunstsubsidies
•             Op elk openbaar gebouw wappert de Nederlandse vlag
•             Radio 2 zendt minstens 35 procent Nederlandstalige muziek uit
•             Steun aan het Afrikaans, de taal die zo nauw verwant is aan het Nederlands
•             Flink minder subsidie voor de staatsomroep
•             Een einde aan de verzuilde omroepjes

Privacy:
•             Geen downloadverbod
•             Handhaven netneutraliteit
•             Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
•             Geen censuur op internet

En vooral:
Geen ACTA, het EU-verdrag dat de internetvrijheid aan banden wil leggen.