12 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 kiest Nederland de leden van de Provinciale Staten. De gekozen leden zijn de volksvertegenwoordigers in de 12 provincies. Voor kunst-, cultuur en erfgoed heeft de provincie een belangrijke rol als verbinder, kennisdeler en regisseur. Wat gebeurt er op het gebied van cultuurbeleid in aanloop naar de verkiezingen?

CULTUURDEBATTEN IN HET LAND

In veel provincies hebben cultuurdebatten plaatsgevonden,  georganiseerd door provinciale instellingen. Bekijk het overzicht, opgesteld door het LKCA.

CONFERENTIE ‘CULTUUR WERKT VOOR DE PROVINCIE!’

Op donderdag 14 februari 2019 werkten gedeputeerden, (kandidaat-)statenleden, culturele instellingen en fondsen, adviseurs en kunstenaars gezamenlijk aan een overdrachtsdossier cultuur voor provincies. Tijdens de conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie!’ formuleerden zij een tiental aanbevelingen voor cultuurbeleid, ter inspiratie voor de nieuwe coalitieakkoorden na de Provinciale Statenverkiezingen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade trapte af met een vergezicht over de grote ruimtelijke opgaven van dit moment en het culturele perspectief daarin.

OVERDRACHTSDOSSIER
Cultuur met impact: tien aanbevelingen voor de provincie. Neem initiatief op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed richting rijk en gemeenten. Maak cultuur onderdeel van ruimtelijke ordening. Creëer ‘bewonerstrots’, zoals Friesland deed met Culturele Hoofdstad 2018. Deze aanbevelingen vind je in het ‘overdrachtsdossier cultuur’ voor informateurs, gedeputeerden en statenleden na de provinciale verkiezingen op 20 maart. Lees het overdrachtsdossier.

VERSLAG
Lees de opbrengst van alle bijdragen en deelsessies in het uitgebreide verslag.
Tijdens de conferentie lanceerde Flip ten Cate de campagne Fiks Nederland, de culturele impuls van de Grote Verbouwing.
Speciaal voor de conferentie maakte het LKCA een korte openingsfilm in het kader van de campagne #CultuurDeelJe.

CULTUUR IN DE PROVINCIALE PARTIJPROGRAMMA’S

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst) maakte een analyse en samenvattingen van partijprogramma’s per provincie. De signalen lijken op groen te staan voor een steviger inzet van de provincie op kunst, cultuur en erfgoed. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over de rol van cultuur in de provincie, inclusief cultuureducatie en cultuurparticipatie? Lees hier de analyse en samenvattingen per provincie door LKCA.

FLYERS AAN DE POLITIEK 

CULTUUR
In het najaar van 2018 stuurde Kunsten ’92 de politieke partijen in de provincies  een flyer met acht punten om cultuur in het verkiezingsprogramma van hun partij op te nemen. En in februari 2019 nogmaals, nu gericht op het de collegeakkoorden.  Lees hier de flyer ‘Cultuur werkt voor de Provincie’.

ERFGOED
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is de flyer ‘Ruimte voor Erfgoed’ opgesteld, door OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland) in samenwerking met het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, waar OPEN lid van is. Lees hier de flyer ‘Ruimte voor Erfgoed’.