21 oktober 2014

Brief aan Provincies: Cultuur in Collegeprogramma’s

Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor kunst en cultuur en erfgoed zeker niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren.

Kunsten ’92 heeft aan bestuurders en politici in de Provincies, in de opmaat naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de collegevorming daarna, een brief gestuurd. Hierin staan argumenten waarom kunst, cultuur en erfgoed een prominente plek verdienen in het toekomstig collegeprogramma van alle provincies. De brief reikt concrete handvatten aan en vermeldt vele voorbeelden uit de praktijk.

Lees de brief met de voorbeelden: BRIEF K92 PROVINCIES OKT 2014