24 oktober 2014

Persbericht: Kunstenaars blij met aanpak talentontwikkeling Bussemaker

Minister Bussemaker komt tegemoet aan de kritiek vanuit het kunstenveld op de uitwerking van haar visie op talentontwikkeling. Zij heeft daarover op 23 oktober een brief aan de Tweede Kamer gezonden.
Op 29 augustus jl. stuurde de minister haar Visiebrief over talentontwikkeling in de cultuursector aan de Tweede Kamer. De kunstsector was blij met de visie van de minister op talentontwikkeling, maar voorzag in de door haar voorgestelde uitwerking meer bureaucratie en te weinig meerwaarde voor de groep waarvoor het was bedoeld: nieuw aankomend talent. Een alternatief voorstel, opgesteld door de kunstsector zelf en ondertekend door 365 kunstenaars en instellingen, en ​bovendien ondersteund door een breed gedragen motie van D66 en SP, heeft tot nieuw overleg geleid met Kunsten ’92, makers, fondsen, expertisecentra en brancheorganisaties, vanuit de diverse branches.

Kunsten ’92 is zeer tevreden over de samenwerking met het Ministerie van OCW èn over de inhoudelijke verbeteringen die daaruit zijn voortgekomen. Door de wijze waarop op zeer korte termijn brede steun is gevonden voor een voorstel, ​geïnitieerd vanuit de podiumkunsten, heeft het veld laten zien vanuit verschillende disciplines eendrachtig en constructief te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van beleid. Dat geeft vertrouwen voor de volgende cultuurnotaperiode (2017 – 2020), waarvoor in 2015 de voorbereidingen starten.Lees hier de Kamerbrief met uitwerking talentontwikkeling dd. 23 oktober 2014