20 juni 2019

Publicatie ‘Kunst als voorman’

Op de dag (20 juni 2019) van de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in Haarlem, brengt Kunsten ’92 de publicatie ‘Kunst als voorman’ uit. De publicatie belicht het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de transities – de ‘grote verbouwing’ – die Nederland doormaakt en de bijdragen van kunstenaars en ontwerpers daaraan.

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. We hebben nú de kans om ons land nog mooier te maken. Het zou jammer zijn als de schoonheid verdwijnt achter windmolens, zonnepanelen en warmtepompen! Laten we onze ontwerpkracht nu mobiliseren, dan kunnen we over dertig jaar vol trots terugkijken op het resultaat.

Dit geluid klinkt gelukkig uit vele hoeken:

> De vandaag gepresenteerde Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) streeft naar behoud en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving. De NOVI is een langetermijnvisie van de Rijksoverheid op de toekomst van de fysieke leefomgeving en zet de koers uit voor gemeenten en provincies die allen omgevingsvisies moeten opstellen.

> De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 lanceerden recent de campagne Fiks Nederland, waarin alle betrokkenen worden opgeroepen om de grote verbouwing te beschouwen als een culturele daad, waarmee we Nederland nog mooier maken.

> Rijksbouwmeester Floris Alkemade signaleert in het toekomstperspectief Panorama Nederland (door het College van Rijksadviseurs) dat de grote ruimtelijke veranderingen te lang zijn beschouwd als puur technische vraagstukken. Ook tijdens onze Provinciale Statenconferentie afgelopen februari betoogde Alkemade dat een sterke artistieke visie nodig is en dat kunstenaars en ontwerpers vanaf het begin en fundamenteel moeten worden betrokken bij het proces, om verdere verrommeling te voorkomen. ‘De verbeelding aan zet’.

> Marleen Stikker en George Brugmans pleiten er in hun artikel in NRC afgelopen zaterdag voor om de culturele en creatieve sector in positie te brengen bij de transformatie van onze samenleving en leefomgeving: als verkenner, verbeelder en ontwerper van de toekomst die we (kunnen) willen.

> Minister van Engelshoven beschrijft in de inleiding van haar Uitgangspuntenbrief welke persoonlijke, maatschappelijke en economische rol kunst en cultuur spelen.

> In januari 2018 ondertekenden alle Europese ministers van Cultuur de Davos Declaration on Baukultur, een Zwitsers initiatief, met als doel: ‘Het streven naar een hoogwaardige bouwcultuur moet opgenomen worden in de relevante wet- en regelgeving. Elke activiteit met een ruimtelijke impact dient verplicht bij te dragen aan het centrale doel, een hoogwaardige kwaliteit van de gehele gebouwde omgeving, inclusief erfgoed.’

De publicatie gaat vanuit diverse invalshoeken dieper in op de aspecten van de culturele impuls van de transities. De artikelen worden afgewisseld met columns. We hebben creatieve professionals uit verschillende disciplines gevraagd te dromen over wat zij zouden veranderen aan Nederland, wat zij zouden fiksen. Dat leverde praktische en utopische vergezichten op, maar vooral ook een oproep tot mentaliteitsverandering.


Lees HIER de publicatie ‘KUNST ALS VOORMAN’. Binnenkort valt hij op uw deurmat.