6 oktober 2022

Serie Paradisodebat 2022: de vraag van Anna Noyons

Tijdens het Paradisodebat op zondag 28 augustus jl. stelde een waaier aan prominente vertegenwoordigers uit het culturele en creatieve veld prikkelende vragen aan de aanwezige politici. In de komende weken lichten we er een paar uit. Deze week bekijken we de vraag van Anna Noyons:

Geachte politici, collega’s, waarde mede-wereldverbeteraars,
Ik sta hier vandaag niet voor u met een voorstel of vraag hoe u, de politiek, meer zou kunnen betekenen voor ons, de creatieve sector. Ik sta hier met de vraag hoe wij als sector meer kunnen betekenen voor u.

Mijn naam is Anna Noyons en ik ben ontwerper. Ik maak graag dingen beter, mooier, anders, nieuw. In mijn hele carrière ben ik bezig geweest met de vraag hoe wij als makers, bedenkers en innovators een bijdrage kunnen leveren aan de grote vraagstukken waar wij als maatschappij mee te maken hebben. Duurzaamheid, gelijkwaardigheid, mentale- en fysieke gezondheid. En eerlijk gezegd; Ik zie alleen maar mogelijkheden. En daarin ben ik niet alleen. In onze studio, onder collega’s maar ook op de verschillende ontwerp-opleidingen waar ik les gaf heb ik de afgelopen jaren een enorme toename gezien van creatieven die de kracht van hun verbeelding en hun creërende vaardigheden graag willen inzetten voor een duurzamere, inclusieve samenleving. En gelukkig maar, want als we naar buiten kijken dan zien we dat dingen echt anders moeten. En snel ook. De vraag is volgens mij niet OF de politiek en de overheid creativiteit, experiment en verbeeldingskracht nodig hebben om de huidige transities waar we inzitten te versnellen en de crises het hoofd te bieden, maar of het ons snel genoeg gaat lukken elkaar daarin op een effectieve manier te vinden. 

Op dit moment is de afstand tussen het publieke domein en de creatieve sector te groot en wordt creativiteit vaak gezien als een nice to have, een mooi-makertje achteraf, ondergeschikt aan marktwerking, financieel gewin en zogenoemde realiteitszin. 

Maar daar zit ‘m nu juist de crux; de systemen die onze huidige crises veroorzaken moeten veranderen. We moeten onszelf uit onze kapotte systemen zien te katapulteren, terwijl we er nog inzitten. Daar heb je een enorme bak voorstellingsvermogen, optimisme en experiment voor nodig. Dat gaat alleen maar lukken door onszelf daaruit te ontwerpen, dingen radicaal anders aan te pakken, anders te zien. 

Onze sector denkt graag in mogelijkheden, kijkt vooruit, brengt ogenschijnlijk onverenigbare belangen samen in elegante oplossingen en verliest daarbij nooit het menselijke uit het oog. 

Ik sta hier geen pitch te houden in de hoop u te overtuigen van de toegevoegde waarde van de creatieve sector en onze mogelijkheid de wereld vorm te geven. Die is evident, kijkt u maar om u heen. 

Ik sta hier met achter mij een leger aan goed uitgeruste, zeer getalenteerde visionairen die meer, vaker en beter samen willen werken aan de uitdagingen waar u, waar wij, als maatschappij voor staan. Door vertrouwen in het creatieve proces, samenwerking en meer ruimte voor visie en experiment op alle niveaus. 

Mijn vraag aan u is dus: waar kunnen wij ons aanmelden? 

Anna Noyons is oprichter van social design bureau ink.