3 oktober 2022

BNG Bank Erfgoedprijs 2023: Aanmelding geopend!

Vanaf dinsdag 4 oktober kunnen gemeenten zich aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2023: de prijs voor de gemeente die het beste met zijn erfgoed* om gaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt. De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. Het thema voor de aankomende prijs is Groen erfgoed.

Elke gemeente kan meedingen naar de BNG Bank Erfgoedprijs 2023, die wordt georganiseerd door het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. Met deze prijs willen we goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren.

Thema 2023: Groen erfgoed

Ook dit jaar wordt weer gewerkt met een thema. Groen erfgoed vormt een integraal onderdeel van onze landschappen en leefomgeving. Tijdens de lockdowns zijn we ons als samenleving nóg meer bewust geworden van de intrinsieke waarde van deze historische plekken. Groen erfgoed staat onder toenemende druk vanwege klimaatverandering die problemen zoals bodemdaling, droogte en overstromingen met zich meebrengt. Hoe wordt groen erfgoed – getuige de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur – binnen gemeenten gewaarborgd en bewaard, en hoe geeft het vorm aan de toekomst van onze gemeenten?

Wat verstaan we onder Groen erfgoed?

Groen erfgoed is de verzamelnaam voor historische groen-aanleggen zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals (hakhout-)bossen, houtwallen vallen ook onder de noemer Groen erfgoed.

Groen erfgoed is in het verleden door mensen bedacht of aangelegd. Dit erfgoed wordt bewaard of in stand gehouden ten behoeve van volgende generaties. Het zijn visuele getuigen van de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur. Een deel van het groene erfgoed is beschermd als rijksmonument (bron: RCE).

Hoe werkt het aanmelden?

Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden door via het eenvoudige aanmeldformulier een korte toelichting te geven waarom uw gemeente de beste erfgoedgemeente is.
Het is ook mogelijk om als organisatie of als persoon een gemeente voor te dragen, dat kan via hetzelfde formulier. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 25 november aanstaande. Lees op de aanmeldpagina ook meer over de criteria waarop gemeenten worden beoordeeld.

Denk jij dat jouw gemeente in aanmerking zou kunnen komen voor de prijs? Lees dan op de aanmeldpagina de criteria en het thema goed door, en vul het formulier in!


Nieuwe juryleden

We zijn trots om te kunnen mededelen dat Marielle Hendriks en Rabiaâ Benlahbib zijn toegetreden tot de jury van de BNG Bank Erfgoedprijs! 

Marielle Hendriks is directeur-bestuurder van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ze brengt kennis mee van erfgoedbeleid op gemeentelijk en regionaal niveau, en daarmee ook de raakvlakken met andere beleidsdomeinen. Vanuit het Erfgoedhuis zet zij zich in voor brede ondersteuning van werkenden (professioneel en vrijwilligers) in de erfgoedsector. Eerder was zij onder meer directeur van de Boekmanstichting. 

Rabiaâ Benlahbib is directeur van Kunstfort Vijfhuizen, een plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. Ook is zij oprichter en directeur van Creative Court, een Haags initiatief dat research-based art en arts-based research projecten ontwikkelt en reflecteert op internationale vrede en recht. Rabiaâ geeft bovendien les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.

We heten hen beiden zeer welkom!

Marielle en Rabiaâ volgen de juryleden Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek) en Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant) op. Beiden hebben zich de afgelopen 6 jaar zeer actief, en met veel deskundigheid en humor, ingezet voor de BNG Bank Erfgoedprijs, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.