29 augustus 2011

Slim bezuinigen is niet op cultuur bezuinigen

Op 28 augustus werd traditioneel het goedbezochte Paradisodebat gehouden. Onder de aanwezigen waren onder andere diverse cultuurwethouders en Tweede Kamerleden.

SLIM BEZUINIGEN IS NIET OP CULTUUR BEZUINIGEN
Uit de onderzoekgegevens van Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten) en Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) die op die middag werden gepresenteerd blijkt dat bezuinigen op cultuur veel meer kost dan het oplevert. Voor steden is een fatsoenlijk cultureel aanbod een belangrijke voorwaarde voor een goed economisch klimaat en sterk van invloed op de waarde van het stedelijke vastgoed.
De verwachting is bovendien dat de sector in 2013 1 miljard euro aan inkomsten gaat mislopen. Dat is 5 keer zoveel dan de bezuiniging van het Kabinet Rutte. Daarbij komt nog het verlies bij aan maatschappelijke waarde. Gerard Marlet: “Het is dan ook onverstandig dat de beslissingen er politiek door heen zijn gejast zonder eerst te berekenen wat de effecten zouden zijn.”

MEEBUIGEN OF TEGENHANGEN?
Tijdens het debat kwamen ook gemeentelijke bestuurders aan het woord. Zij krijgen, met minder middelen, een grotere verantwoordelijkheid. De wethouders en de meeste Tweede Kamerleden waren het eens over de schadelijkheid van zowel het tempo van bezuinigingen als de stapeling van effecten. Verder willen de wethouders graag meer in gesprek met het Rijk. Dat gesprek is er nog niet geweest. PvdA-kamerlid Jetta Klijnsma: “Er wordt nu niet met ze gepraat. De maatregelen worden door een autistische staatssecretaris als een oekaze over ze heen gestort.”

De wethouders en de oppositie zien mogelijkheden in een betere samenwerking met CDA en VVD om de schadelijkste effecten van de bezuinigingen te beperken.

WACHT NIET AF, WERK SAMEN EN INVESTEER
“We kunnen het ons dus niet permitteren een groot deel van de creatieve sector door ondoordacht beleid in een afvoerputje te zien verdwijnen”, stelde Kunsten ’92 voorzitter Ad’s-Gravesande in zijn inleiding.

“ U kunt nog een heel eind komen, door slim te bezuinigen als het niet anders kan, en slim te investeren waar mogelijk, door af te stemmen en samen te werken. Maar dan moet de Regering Rutte niet teveel bezuinigen en niet te snel, dan moet de BTW gewoon weer naar 6%”.