14 maart 2022

Stem voor cultuur en erfgoed!

Overal in het land gaan vandaag de stembussen open. Als we de afgelopen jaren íets hebben geleerd, is het dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. En hoe belangrijk erfgoed, zowel in onze fysieke leefomgeving als ons immateriële erfgoed, kan zijn voor ons gezamenlijke welzijn. Iedere gemeente heeft het gemis aan culturele activiteiten moeten voelen: de plaatselijke kermis of carnavalsviering, het museum, de festivals met lokale bands, het (film)theater of poppodium, de koren, optredens van de lokale muziekschool: het zijn er te veel om op te noemen.

Cultuur is essentieel voor gemeenten. Maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten en dragen de grootste zorg voor ons erfgoed. Gemeenten spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuur – en erfgoedsector kan blijven bloeien.

Kijk voordat je naar de stembus gaat welke partijen echt werk maken van cultuur en erfgoed. Welke partijen gaan de kansen benutten die cultuur en erfgoed bieden?

Stem voor cultuur en erfgoed!

In onze handreiking Cultuur in de collegeakkoorden – geschreven voor wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtenaren, politieke partijen, culturele instellingen en cultuurliefhebbers – lichten we toe welke afspraken er in iedere gemeente gemaakt moeten worden om te zorgen voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector. Door: door Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie.

Met het Erfgoedpamflet wil het gezamenlijke erfgoedveld alle nieuwe en zittende gemeenteraadsleden en wethouders opnieuw inspireren om de kansen die erfgoed biedt te benutten. Hierin staat ook welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die ook in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen. Door: Erfgoedplatform van Kunsten ’92, Federatie Instandhouding Monumenten, GA-Platform Restauratie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Erfgoed Academie.