9 maart 2022

PERSBERICHT | Brief taskforce en raming inkomstenderving

Morgen debatteert de Tweede Kamer met de staatsecretaris van Cultuur en Media en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De Taskforce culturele en creatieve sector heeft ter voorbereiding daarop een brief aan de Kamer gestuurd. Lees de volledige brief HIER.

Verlenging noodsteun
In de brief stelt de taskforce dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat verlenging van noodsteun noodzakelijk is. Immers, de culturele en creatieve sector is twee jaar ontregeld en grotendeels gesloten geweest en er is disproportionele schade ontstaan bij de zelfstandig werkenden door de coronamaatregelen en de gebrekkige steun. De sector heeft tijd nodig om te herstellen. Ondermeer omdat producties in binnen- en buitenland niet per direct weer volledig op gang komen, en er nog steeds sprake is van geannuleerde en uitgestelde concerten en voorstellingen en van ontregelde seizoenverkoop. Publieksinkomsten blijven structureel achter omdat in veel deelsectoren van de cultuur het (internationale) publiek nog niet direct terugkeert.

Raming inkomstenderving 2022
De Taskforce heeft Berenschot gevraagd om een nieuwe raming op te stellen van de inkomstenderving voor de culturele sector over 2022. Deze raming is gebaseerd op een uitvraag onder de betrokken branches naar de te verwachten publieksinkomsten ten opzichte van 2019. Hieruit blijkt dat voor 2022 een derving wordt voorzien van € 1.057 miljoen, dus ruim € 1 miljard.

Continuïteit en duidelijkheid noodzakelijk
Er is op korte termijn behoefte aan continuïteit en duidelijkheid om herstel überhaupt mogelijk te maken. De taskforce vraagt daarom de volgende maatregelen.
> Verleng specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector, ook omdat het herstelpakket nog enkele maanden op zich laat wachten
> Roep gemeenten dringend op tot het inzetten van noodsteun voor cultuur
> Maak een vangnetregeling voor zelfstandig werkenden onderdeel van de noodsteun
> Koppel noodsteun op een voorspelbare wijze aan coronamaatregelen
> 1G zo snel mogelijk van de baan

Medeleven met de getroffenen in Oekraïne
De brief begint uiteraard met het uitspreken van medeleven met de mensen die getroffen zijn door het oorlogsdrama in Oekraïne. De taskforce heeft het initiatief genomen voor de breedgesteunde actie #hArtforUkraine. Op de website van Kunsten ’92 worden zoveel mogelijk solidariteitsacties en initiatieven in binnen- en buitenland bijgehouden met de oproep die te ondersteunen en te delen, klik HIER. Vandaag heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een solidariteitsverklaring voor Oekraïne en uitgangspunten culturele samenwerking met de Russische Federatie en Belarus.