8 maart 2022

🧡rt for Ukraine | Onze oproep

#🧡rtforUkraine #hArtforUkraine

We zijn diep geraakt door de massale bereidheid vanuit de hele culturele en creatieve sector om in actie te komen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Namens de Taskforce culturele en creatieve sector organiseerden we de campagne 🧡rt for Ukraine. Meer dan 250 organisaties – van klein tot heel groot en door het hele land – hebben zich aangemeld, en overal waar we kwamen zagen we de hashtags en de logo’s terugkomen: op gebouwen, posters, verlichting, donatieboxen, enzovoort. Ook op sociale media waren zeer velen actief voor de campagne. Het toont de saamhorigheid en solidariteit van onze sector, en de geweldige kracht van kunst en cultuur om mensen samen te brengen en troost te bieden. Bekijk hier het overzicht van alle deelnemende organisaties en instellingen.

Ook na dit weekend blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen vanuit onze sector die ook na dit weekend worden ondernomen om hen te steunen, kunnen onder de noemer #hArtforUkraine worden voortgezet tot 31 maart. Aanmelden blijft mogelijk via dit formulier.

In de kern heeft deze campagne tot doel om mensen samen te brengen, solidariteit te tonen en troost te bieden. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om ook een financiële bijdrage te doen, en sommigen hebben zelf een bestemming voor de donaties gekozen, hetgeen wij uiteraard ook toejuichen.

Het bedrag van de totale opbrengst voor Giro555 van 🧡rt for Ukraine wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Met deze opbrengsten levert de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage aan de acute steun voor zowel mensen die op de vlucht zijn, als degenen die achter blijven. Wij pleiten ervoor dat de 11 samenwerkende hulporganisaties in de hulp die zij verlenen geen onderscheid maken op basis van kleur, afkomst of status.

ONZE OPROEP

Als belangenbehartiger voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector maken wij ons ook zorgen over de situatie van de kunstenaars, creatieven, culturele organisaties en het erfgoed dat Oekraïne rijk is. Kunstenaars, wetenschappers en journalisten – zowel uit Oekraïne als uit Rusland – lopen in deze situaties vaak extra gevaar. We zien ook dat culturele instellingen en cultureel erfgoed nu het doelwit worden van aanvallen. Daarom onderschrijven we de volgende pleidooien, en delen we hier graag de verschillende inzamelingsacties met culturele doeleinden. Ook vragen we onze achterban om initiatieven aan ons door te geven, zodat wij die breder kunnen delen met het culturele en creatieve netwerk in Nederland.

We sluiten ons aan bij de oproep van de European Theatre Convention die alle overheden, de Europese Commissie en wereldleiders vraagt om de samenwerking met Oekraïense culturele organisaties voort te zetten. De invasie heeft een ongeëvenaarde impact op de civiele maatschappij. Culturele samenwerking en uitwisseling vormen de basis voor dialoog, en dragen bij aan een bloeiende democratie. Het is daarom van het uiterste belang dat deze uitwisselingen worden voortgezet ongeacht de kosten. We roepen de Nederlandse overheid op de nodige middelen vrij te maken om deze programma’s te blijven ondersteunen, zodat Nederlandse instellingen zich actief kunnen inzetten om hun Oekraïense collega’s te kunnen steunen.

We roepen daarnaast onze leden en lezers op om te kijken naar mogelijkheden om gevluchte kunstenaars te kunnen ontvangen, bijeenkomsten en benefieten te blijven organiseren, kennis uit te wisselen, en te blijven pleiten voor een vreedzame oplossing.

Collega’s die dat willen kunnen de volledige oproep van de European Theatre Convention  hier lezen en ondertekenen. 

Ook onderschrijven we de veroordeling van de Europese Unesco Commissies. De organisatie riep met name op tot het behoud van de vrijheid van informatie, de bescherming van mediaprofessionals en het respecteren van het Haags Verdrag voor de bescherming van cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict. In Oekraïne bevinden zich in totaal zeven Unesco Werelderfgoedsites.

In actie voor de culturele sector van Oekraïne

Er zijn meerdere manieren om directe steun te leveren aan de Oekraïense culturele sector, en aan de getroffen kunstenaars, journalisten en wetenschappers.

Een aantal deelnemende organisaties aan de campagne #hArtforUkraine koos culturele instanties als bestemming voor hun financiële bijdragen, zoals cultureel platform Izolyatsia in Kiev en het Les Kurbas Academic Theater in Lviv. 

Veel van onze partners houden ook lijsten bij met initiatieven in Nederland en binnen Europa waar onze leden mogelijk bij aan kunnen sluiten, die door onze leden kunnen worden gesteund, of waar ze meer informatie kunnen vinden.

Een lijst met een greep uit de vele initiatieven lees je hier.