10 april 2020

Brief van de taskforce aan minister Koolmees

Brief taskforce culturele creatieve sector aan minister Koolmees 10 04 2020

In de brief aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark vraagt de taskforce aandacht voor de constatering dat het generieke pakket van het kabinet inzake de coronacrisis niet goed aansluit op de structuur van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

In de brief verzoekt de taskforce de minister, wanneer hij de effecten van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnenkort bespreekt, om onze brief van 30 maart jl. gericht aan het kabinet en de notitie van Berenschot dd. 9 april jl. daarbij te betrekken.

Brief-aan-kabinet-taskforce-cultuur-30-maart
Belang specifieke maatregelen en overbruggingsfonds – notitie Berenschot – 9 april 2020