2 september 2011

Niet tellen maar wegen – over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector

“Argumenten moet je niet tellen, maar wegen”
–  Cicero, 106-43 v. Chr.

Welke mogelijkheden hebben cultuur-instellingen en subsidiërende overheden om het onderlinge gesprek en hun afspraken over resultaten te verbeteren? Claartje Bunnik en Edwin van Huis geven beide partijen aanwijzingen voor het maken van zinvolle prestatieafspraken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan zij in op goed partnerschap, het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve resultaatafspraken, het inzetten van deugdelijke prestatie-indicatoren en op het belang van maatwerk.

De auteurs belichten de waan en waarde van cijfers en normen, het efficiënt hanteren van beloning en sancties en pleiten voor de juiste toon bij het gesprek over verantwoording. Ook laten zij hun licht schijnen over hedendaagse beoordelingsinstrumenten als visitatie, zelfevaluatie en cultuur-effectrapportages.

Dit boek wordt officieel gepresenteerd op dinsdag 8 november op het Kunsten ’92 – Boekmandebat. Binnenkort meer info op onze website.  Het boek is nu al te bestellen bij de Boekmanstichting.
Download het eerste hoofdstuk  als voorproefje.
eerste 10 pagina’s Niet Tellen maar Wegen

Zie ook: De auteurs in NRC Handelsblad van 13 september 2011  “Niet eerlijk om Boerhaave als loser en Van Gogh als winnaar te beschouwen

“De waarde van prestaties ligt in het nastreven ervan”
– Albert Einstein, 1879-1955 

Niet tellen maar wegen
Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector
Claartje Bunnik en Edwin van Huis
Amsterdam/ Stichting Boekmanstudies
112 pp.
ISBN/EAN 978-90-6650-000-6
prijs € 19,90
2011