8 februari 2018

Terugblik Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten 2018

U kunt ook direct naar het verslag plenaire bijeenkomsten met wethouders en burgemeesters

Op 2 februari 2018 kwamen 250 deelnemers naar Leeuwarden Fryslân, de Culturele Hoofdstad van Europa, om te debatteren over kunst en cultuur in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Onder hen burgemeesters, wethouders, kunstenaars, culturele instellingen, die elkaar inspireerden met betrekking tot de kracht van kunst, cultuur en erfgoed voor de gemeente. De Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten speelde zich af in De Harmonie in Leeuwarden en werd geleid door Ruben Maes.

Kunst, cultuur en erfgoed kunnen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk?Oplossingen voor deze opgaven werden gezocht aan de hand van zeven centrale vragen, op het gebied van 1 Cultuureducatie. 2 Talent. 3 Arbeidsmarkt. 4 Cultuur in politiek. 5 Regionalisering. 6 Participatie. 7 Omgevingsvisie.

Na de opening door Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok en en keynote door programmaleider van LF2018 Sjoerd Bootsma, gingen in de plenaire zaal allereerst wethouders met elkaar in gesprek. Zij poneerden elk hun ‘centrale vraag’. Vervolgens werden tijdens de zeven deelsessies antwoorden en oplossingen geformuleerd. Ter afsluiting reflecteerden in de plenaire zaal enkele burgemeesters op de aangedragen oplossingen.

U kunt de volgende verslagen lezen (Klik steeds op de desbetreffende link):

* Openingstoespraak Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok

* Keynote Sjoerd Bootsma, programmaleider van LF2018

* Verslag plenaire bijeenkomsten met wethouders en burgemeesters

* Verslag Deelsessies:
> 1 Cultuureducatie
> 2 Talent en broedplaatsen
> 3 Arbeidsmarktagenda
> 4 Cultuurwijzer
> 5 Regio, Stad, Land
> 6 Participatie
> 7 Omgevingsvisie

* Fotoverslag