1 december 2022

Terugkijken: Crisis… What Crisis?

Heb je de openbare bijeenkomst ‘Crisis… What Crisis?’ van 30 november gemist? Kijk het nu terug via ons YouTube kanaal!

Onder leiding van moderator en bestuurslid van Kunsten ’92 Jörgen Tjon a Fong gingen we in gesprek over hoe om te gaan met meervoudige crises. Voormalig luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht Mart de Kruif, bij uitstek expert in het behoud van optimale wendbaarheid en weerbaarheid in crisissituaties, opende de bijeenkomst met een indrukwekkende pitch, om met ons mee te denken en ons te inspireren. Mart nodigde ons als sector uit om af en toe ‘tegen een dikke boom te gaan zitten’. Om een moment te nemen voor reflectie op onze reden van bestaan, en van daar uit verder te handelen. Ook raadde hij ons aan om te durven bouwen op de kracht van mensen, in plaats van op de controle van mensen. We raden eenieder zeer aan zijn bijdrage terug te kijken!

Na de pitch was er ruim aandacht voor de nieuwe cultuurnotaronde en de verwachtingen ten aanzien van de herziening van het cultuurbestel. Directeur Erfgoed & Kunsten van OCW, Christianne Mattijssen, lichtte de recente beleidsbrieven van OCW toe, en ging hierover vervolgens in gesprek met covoorzitters Anne Breure en Jeroen Bartelse. Zij gaven hun visie op de actuele situatie in de sector. Anne Breure sloot af met de woorden ‘er ligt nu een opdracht voor ons om de collectieve onrust die momenteel heerst om te zetten in gezamenlijke actie, en we nodigen iedereen dan ook uit om ons daarin te vinden’.