1 december 2022

Een hartelijk welkom aan onze vier nieuwe bestuursleden!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92 op woensdag 30 november stemden de leden in met de vier door het bestuur voorgedragen bestuursleden. We zijn zeer verheugd dat Birgit Donker (directeur Nederlands Fotomuseum), Aiman Hassani (co-directeur WeDoWe en maker), Heleen Rouw (algemeen directeur Cinekid) en Jan Geert Vierkant (directeur Metropole Orkest) ons bestuur de komende jaren komen versterken. Lees meer over deze vier personen via onze website, waar zij zich voorstellen. Daarnaast is Sandra den Hamer (EYE Filmmuseum) herkozen voor een tweede termijn. 

Over de vier nieuwe bestuursleden:  

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden, die aan het einde van hun termijn waren gekomen: Els van der Plas (algemeen directeur Allard Pierson Museum), Naomi Velissariou (kunstenaar) en Jeroen van Erp (strateeg Fabrique). Alledrie hebben ze de afgelopen jaren veel betekend voor onze organisatie: Els heeft zich 9 jaar lang ingezet met deskundigheid en een scherpe blik – mede door haar uitgebreide ervaring in het culturele veld – voor ons bestuur, en ook als dagelijks bestuurslid. Naomi heeft als geen ander een lans gebroken voor de zelfstandige kunstenaars en behoedde ons onvermoeibaar voor onbegrijpelijke beleidstaal en -boodschappen. En Jeroen is degene die ons heeft aangezet en geïnspireerd tot een “Deltaplan voor de kunsten”, dat onder zijn bezielende leiding uiteindelijk heeft geleid tot KUNSTEN2030. Deze lange termijnvisie helpt ons allen enorm als basis en inspiratie bij het denken en doen richting een vernieuwd cultureel stelsel. Wij zijn hen alle drie zeer dankbaar en hopen hen in de toekomst te blijven treffen. 

Banner foto: V.l.n.r.: Birgit Donker, Aiman Hassani, Heleen Rouw, Jan Geert Vierkant