24 september 2010

Top bedrijfsleven en kunstensector: Bezuinig niet onevenredig op cultuur

In een brief aan de CDA, VVD en PVV-onderhandelaars voor het regeerakkoord roept een aantal vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vertegenwoordigers van bestuurlijk Nederland en directeuren van grote kunstinstellingen op om niet onevenredig te bezuinigen op kunst en cultuur. Zij waarschuwen dat het voornemen om de Rijksbegroting met meer dan 20% te verlagen, verstrekkende gevolgen zal hebben voor de hele samenleving. De brief staat niet op zichzelf. De ongerustheid in de sector is al geruime tijd groot, getuige ook de recent gelanceerde actie Stop culturele kaalslag.

Meer dan de optelsom van zichzelf
De briefschrijvers, waaronder oud-politici als Jaap de Hoop Scheffer en Frans Weisglas en topondernemers als Jos Nijhuis (Schiphol) en Hans Wijers (Akzo Nobel), wijzen erop dat de cultuursector veel meer waard is dan alleen de investering van de overheid: internationale ondernemers kiezen voor steden en regio’s met een bloeiend cultureel klimaat. Voor menselijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling zijn kunst en cultuur essentieel. Niet voor niets is de creatieve industrie uitgeroepen tot een sleutelterrein van de Nederlandse economie.

Subsidie is geen doel maar middel
Overheidsbeleid is nodig om de verscheidenheid en toegankelijkheid van kunst en cultuur te garanderen. Subsidie (nog geen 0,5% van de Rijksbegroting) is daarbij geen doel maar middel. Kunst en cultuur kunnen zichzelf nooit geheel terugverdienen. Wel heeft de sector de afgelopen decennia de eigen verdiensten stevig weten op te voeren.

Van een nieuw kabinet zou men mogen verwachten dat de basis daarvoor verder wordt versterkt in een combinatie van cultuurbeleid en fiscaal-economisch beleid. De ondertekenaars roepen de politiek op de cultuur te bezien in een brede visie op de toekomst.
Brief bedrijfsleven aan onderhandelaars 23 september 2010