25 september 2010

Kunst en filmorganisaties verzoeken informateur Opstelten de dreigende btw-verhoging te heroverwegen

N.a.v. geruchten dat een btw-verhoging onderdeel zou zijn van de coalitie-onderhandelingen trokken Kunsten ’92, de Federatie Cultuur, FNV-Kiem en de Vereniging van Bioscoopexploitanten gezamenlijk op om er bij de informateur op aan te dringen deze maatregel geen doorgang te laten vinden.
Gezamenlijke brief aan informateur Opstelten over btw-verhoging