30 september 2010

Rutte-Verhagen zetten ramkoers in op cultuur

Kunstensector onevenredig zwaar getroffen

Het nieuwe kabinet bezuinigt 200 miljoen euro op kunst en cultuur. Daar bovenop komt een BTW-verhoging op toegangskaartjes en kunstaankopen van 6 naar 19%. Bovendien moet ook nog rekening worden gehouden met de doorberekening van een korting op gemeentefondsen en bezuinigingen bij provincies.
Ons vermoeden dat er disproportioneel bezuinigd zou worden op cultuur, blijkt meer dan bewaarheid te worden. In 2009 stond in totaal 940 miljoen euro op de rijksbegroting voor kunst en cultuur. Na aftrek van 120 miljoen euro aan inkomsten, de kosten van het ministerie zelf, uitvoerende diensten en de Rijksarchiefdienst bedroegen de werkelijke uitgaven 820 miljoen euro. Met 200 miljoen ontstaat een rijksbezuiniging van meer dan 20% die kan oplopen tot een korting van wel 40% op de kunsten wanneer in acht wordt genomen dat het Kabinet Rutte-Verhagen cultuurbehoud zoveel mogelijk wil ontzien.

Voorzitter van Kunsten ’92, Ad ‘s-Gravesande: ‘Dit heeft niks meer te maken met het leveren van een bijdrage aan noodzakelijke bezuinigingen. Het is pure symboolpolitiek, een doelbewuste afrekening, waarmee wat na de Tweede Wereldoorlog zorgvuldig is opgebouwd kapot wordt gemaakt. De kunstensector krijgt tegelijkertijd een trap na in de vorm van een BTW-verhoging. CDA en VVD schuiven met deze buitenproportionele ingreep de verantwoordelijkheid door naar provincies en gemeenten, maar dan zonder overheveling van middelen.’

Als deze kille sanering doorgang vindt, zullen veel instellingen, gesubsidieerde en commerciële, de deuren moeten sluiten. Niet alleen voor de kunst- en cultuursector maar voor vele aanpalende sectoren in onze samenleving, zoals onderwijs, creatieve industrie, horeca en toerisme, zal dit ernstige gevolgen hebben.

Het is aan het cultuurvijandige kabinet Rutte-Verhagen nu aan te geven waar precies gehakt moet worden. Kunsten ’92 kan zich voorstellen dat commissieleden van fondsen en de leden van de Raad voor Cultuur hiervoor niet gebruikt willen worden.

——————————————————————–

Bijlage: overzicht bezuinigingen op cultuur

Overzicht bezuinigingen op cultuur – september 2010