6 juni 2012

VVD – programma en planning

Data:
28 mei – vaststelling concept-verkiezingsprogramma door hoofdbestuur
Advies Kandidaatlijst VVD (ledenraadpleging van 13 to 27 juni. Definitieve lijst 29 juni bekend).
8 juni – Voorjaarscongres VVD Bestuurdersvereniging te Utrecht/Maarssen / mogelijkheid indienen amendementen op concept-verkiezingsprogramma “Niet doorschuiven maar aanpakken”.
23 juni – VVD Congres

 

Programma:
Kunst en cultuur zijn van waarde voor de Nederlandse samenleving. Er wordt in Nederland veel moois gemaakt, ontworpen en ten toneel gebracht. In het verleden waren kunstenaars te veel afhankelijk van subsidies. Dankzij de VVD is hier de afgelopen periode een eind aan gekomen. Dit was geen makkelijke, maar wel een noodzakelijke omslag. De sector heeft gereageerd en is volop bezig om nieuwe initiatieven te ontplooien. Deze koers wordt doorgezet. Het aandeel eigen inkomsten (ten opzichte van subsidies) van kunstenaars moet in de volgende periode sneller omhoog. Elke culturele instelling is zelf verantwoordelijk om steeds het eigen bestaansrecht af te dwingen en aan te tonen. Een bloeiende sector weet bezoekers, donateurs, vrijwilligers en sponsoren aan zich te binden. Dat kan door op een slimme manier mensen mogelijkheden te bieden om te geven aan cultuur via sponsoring, fondsen, mecenaat en particuliere bijdragen. De VVD heeft daarvoor met de Geefwet een goede basis gelegd.

De VVD ziet een rol voor de overheid weggelegd bij de overdracht van kennis uit het verleden en het
behoud van ons nationale erfgoed. Nederland heeft een rijk aanbod van kwalitatief goede musea met bijzondere collecties die een grote internationale uitstraling bezitten. Verbinden en de krachten bundelen
is het motto om de voor de museale sector de collectieve middelen optimaal in te zetten en de sector
verder te ontwikkelen.

Goede kunstopleidingen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op potentieel talent; talent dat anders
vermoedelijk naar het buitenland zou vertrekken. Ook dit onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Het aantal kunstopleidingen moet fors worden teruggebracht.

Daarnaast wil de VVD een gelijk speelveld voor de filmindustrie. In het reguliere onderwijs komt weer aandacht voor cultuuroverdracht als onderdeel van de zogenoemde kerndoelen.